Image of large city to use for the 1.5c Climate Commitment Sustainability story.

Nowe, śmiałe zobowiązanie na rzecz klimatu:

Ecolab dołącza do inicjatywy Business Ambition for 1.5⁰C

Ecolab jest sygnatariuszem inicjatywy Business Ambition for 1.5⁰C, grupy największych firm, które zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie mniejszym lub równym 15⁰C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Naszym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o połowę do roku 2030, a następnie zredukowanie jej do poziomu zerowego netto do 2050 r.

 Jako członek Business Ambition Ecolab dołącza do rosnącej grupy globalnych firm, które podejmują kolejny krok w walce przeciwko zmianom klimatycznym. Ma to miejsce roku 2020, który rozpoczyna niezwykle istotną dla ochrony klimatu dekadę.

Aby spełnić nasze zobowiązania dotyczące ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5⁰C, podejmiemy następujące kroki:

  • Elektryfikacja naszej floty pojazdów serwisowych.
  • Przejdziemy na w 100-procentach odnawialne źródła energii w naszych oddziałach na całym świecie.
  • Rozwiniemy projekty związane z efektywnością energetyczną w naszych zakładach, biurach i działalności na całym świecie.
  • Będziemy współpracować z naszymi partnerami z łańcucha dostaw w celu przyjęcia równie ambitnych celów klimatycznych.

Nasz cel: ograniczenie emisji dwutlenku węgla Ecolab o połowę do roku 2030, a następnie zredukowanie jej do poziomu zerowego netto do 2050 r.

wind turbines at sunset

Ecolab wspiera inicjatywy na rzecz walki z ociepleniem klimatu poprzez pomoc klientom w niemal każdej branży na całym świecie w oszczędzaniu wody. Niedobór wody był początkowo spowodowany wzrostem liczby ludności i rozwojem gospodarczym, by następnie nasilić się z powodu znacznych zmian klimatycznych. W przypadku wielu przedsiębiorstw pierwsze skutki uboczne zmian klimatycznych związane są z wodą — to np. susze, powodzie lub gwałtowniejsze burze.

W 2018 roku pomogliśmy naszym klientom zaoszczędzić 711 milionów metrów sześciennych (188 miliardów galonów) wody. Firmy, które ograniczają zużycie wody, ponownie ją wykorzystują i poddają recyklingowi, zwiększają swoją odporność na jej niedobory, a tym samym w mniejszym stopniu przyczyniają się do zmian klimatycznych. Ponadto ich wpływ na społeczności, gospodarstwa rolne i inne przedsiębiorstwa, z którymi współdzielą zasoby wodne, jest niższy.

Użycie wody wymaga energii, więc używanie mniejszej ilości wody oznacza mniejsze zużycie energii — a to przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez naszych klientów. Dzięki współpracy z Ecolab nasi klienci uniknęli emisji 1,1 miliona ton metrycznych (2,4 miliarda funtów) gazów cieplarnianych w 2018 r.

W tym czasie osiągamy stałe postępy we własnej działalności. Od 2018 r. 99,4% energii elektrycznej Ecolab w Europie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. W tym samym roku podpisaliśmy także porozumienie na rzecz zakupu wirtualnej energii elektrycznej —Virtual Power Purchase Agreement — które pokryje 100% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną w Ameryce Północnej po uruchomieniu farmy wiatrowej w 2020 r. Projekty dotyczące efektywności energetycznej uczyniły wiele lokalizacji bardziej przyjaznymi dla klimatu, a pierwsze pojazdy elektryczne Ecolab poruszają się już po drogach. Teraz będziemy prowadzić te działania na globalną skalę.

Inicjatywa Business Ambition for 1.5⁰C została zapoczątkowana w 2019 r. po opublikowaniu przez Międzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatycznych (IPPC) raportu „Globalne ocieplenie o 1,5⁰C” w 2018 roku. W rzeczonym raporcie, bazującym na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej, IPCC stwierdził, że globalny wzrost temperatury o 2 stopnie Celsjusza (3,6 stopnia Fahrenheita) powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej nie jest już uznawany za bezpieczny. Aby uniknąć poważniejszych konsekwencji zmian klimatycznych, globalne ocieplenie musi zostać ograniczone do 1,5 stopnia Celsiusza (2,7 stopnia Fahrenheita).

Inicjatywa ONZ „Global Compact” to grupa ponad 9500 firm, które współpracują w celu rozwijania bardziej zrównoważonych sposobów prowadzenia działalności. Utworzono ją z ramienia Business Ambition w 2019 r., by zachęcić firmy do przyczynienia się do osiągnięciu tego celu.

Firmy, które dołączą do inicjatywy Business Ambition for 1.5⁰C, angażują się w ustalanie celów klimatycznych na podstawie badań naukowych poprzez inicjatywę Science-Based Targets (SBTi) i przesyłają je do SBTi do zatwierdzenia. SBTi to współpraca pomiędzy organizacją Carbon Disclosure Project (CDP), Światowym Instytutem Zasobów (WRI), Światowym Funduszem na Rzecz Przyrody (WWF) oraz inicjatywą ONZ  „Global Compact”.

Więcej o zrównoważonym rozwoju EcolabOświadczenie prasowe


Powiązane historie

Odwiedzający, którzy przeczytali tę historię, przeczytali również:

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono wydarzeń

Zobacz wszystkie historie