wind turbines on hill

Umowa dotycząca energii wiatrowej umożliwia firmie Ecolab obniżenie własnej emisji gazów cieplarnianych o 25 procent

Dzięki nowo podpisanej umowie o energii odnawialnej do roku 2020 firma Ecolab obniży emisję gazów cieplarnianych o jedną czwartą. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób.

Redukcja emisji CO2 o 25% w odpowiedzi na ocieplenie klimatu jest wynikiem wirtualnej umowy na zakup energii (VPPA) z producentem energii odnawialnej Clearway, która została podpisana jesienią tego roku.

Na początku przyszłego roku firma Clearway rozpocznie realizację projektu Mesquite Star, farmy wiatrowej o mocy 418 megawatów w hrabstwie Fisher w Teksasie. Udział firmy Ecolab w tym projekcie wyniesie 100 megawatów tej mocy — co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię 27 000 domów jednorodzinnych.

„Jak większość firm, także Ecolab stara się robić wszystko coraz lepiej” — napisał na blogu Emilio Tenuta, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w Ecolab. „Czasami postęp jest powolny i stabilny, a innym razem jesteśmy w stanie dokonać znaczących zmian w szybkim tempie. Dzięki nowej umowie dotyczącej energii wiatrowej osiągniemy znaczny postęp”.

Obawy dotyczące emisji gazów cieplarnianych wzrosły po opublikowaniu w październiku przez Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ nowego raportu stwierdzającego, że globalne ocieplenie należy utrzymać na poziomie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza (2,7 stopnia Fahrenheita) w porównaniu z poziomem przedindustrialnym. Eksperci ONZ nie uważają już, że poprzedni cel, czyli utrzymywanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza (3,5 stopnia Fahrenheita), jest bezpieczny dla naszej planety.

Opublikowana pod koniec listopada ocena klimatu wydana przez rząd USA sprawiła, że problem dotyczący globalnego ocieplenia stał się jeszcze bardziej naglący.   W ocenie zawarto ostrzeżenie, że obecnie odczuwalne już skutki zmian klimatu, takie jak susze, pożary lasów i podnoszenie się poziomu mórz, będą miały coraz bardziej szkodliwe skutki i grożą zmniejszeniem produktu krajowego brutto USA nawet o 10 procent do końca wieku.   

„Naszym celem do 2030 roku jest zaoszczędzenie 300 miliardów galonów wody. Zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych będzie współmierne”.

Emilio Tenuta, VP Corporate Sustainability (wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju)
Osiągnięcie zamierzonego celu, czyli utrzymywanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, będzie wymagało wysiłku zarówno od rządów, osób prywatnych, jak i prywatnych przedsiębiorstw. „Dzięki 25-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych jaką mamy zamiar osiągnąć do 2020 r., firma Ecolab przyczyni się do ochrony naszej planety” — powiedział Tenuta.

Ecolab planuje dokonywanie zakupu energii od farmy wiatrowej w Teksasie oraz kilku innych firm. W ostatnich latach umowy VPPA stały się popularnym sposobem zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym przedsiębiorstw. W samym tylko roku 2018 amerykańscy nabywcy korporacyjni zamierzają zawrzeć rekordowe transakcje na 5 gigawatów energii odnawialnej.   

Farma wiatrowa w ramach realizacji projektu Mesquite Star rozpocznie produkcję energii elektrycznej w 2020 r. Oczekuje się, że umowa dotycząca odnawialnej energii o wartości 100 MW zawarta z firmą Clearway pokryje 100 procent rocznego krajowego zużycia energii firmy w Stanach Zjednoczonych, znacznie przekraczając wyznaczony przez firmę cel dotyczący własnych światowych emisji gazów cieplarnianych. Nowa umowa VPPA jest następstwem umowy na 5 megawatów energii słonecznej, która została zawarta w 2015 roku między firmą Ecolab i Clearway.

Tenuta powiedział również, że to znaczący krok naprzód dla Ecolab, ale firma w dalszym ciągu największe efekty osiąga poprzez współpracę z klientami. „W 2017 roku pomogliśmy naszym klientom zaoszczędzić 170 miliardów galonów wody, 12 bilionów BTU energii i zapobiec emisji 1,4 miliarda funtów CO2. Do 2030 roku planujemy zaoszczędzić 300 miliardów galonów wody. Zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych będzie współmierne”.


Powiązane historie sukcesu

Współpraca z klientami w celu rozwiązania ich największych problemów

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii