Female Scientist Looking in Microscope

Walidacja i weryfikacja żywności i produkcja napojów

Aby zachować bezpieczeństwo żywności i spełnić standardy audytu, programy czyszczenia w przetwórstwie żywności i napojów wymagają walidacji i weryfikacji.

Walidacja programów czyszczenia wymaga naukowego dowodu, że proces działa. W przypadku zmian w procesie, które mogą znacząco wpłynąć na skuteczność (np. zmiana sprzętu lub chemikaliów, wprowadzenie nowego składnika lub produktu), proces może wymagać ponownej walidacji.

Weryfikacja programów czyszczenia następuje po zatwierdzeniu i wymaga naukowego dowodu, że środki kontroli zostały wdrożone zgodnie z przeznaczeniem. Innymi słowy, są na miejscu, są przestrzegane zgodnie z planem i są przeprowadzane konsekwentnie. 

Walidacja powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku lub w przypadku wprowadzenia znaczących zmian w produkcie, procesie, chemii lub sprzęcie. Weryfikacja musi być przeprowadzana konsekwentnie i często.

Specjalizacja w zakresie walidacji Ecolab

Walidacja to czasochłonny proces, który wymaga doświadczenia i dbałości o szczegóły. Eksperci Ecolab mogą zmniejszyć obciążenie, pomagając w przeprowadzeniu walidacji i dostarczając dokumentację pomocniczą. Prowadzimy również laboratoria analityczne i techniczne, w których nasi naukowcy mogą oceniać nowe składniki lub produkty i polecić odpowiednie produkty chemiczne oraz procesy czyszczenia.

Jeśli wdrażasz nowy produkt, próbując zdiagnozować proces czyszczenia, który nie działa, nasz zespół może zapewnić wsparcie na miejscu.

Oferty weryfikacji Ecolab

Po zakończeniu walidacji Ecolab oferuje rozwiązania weryfikacyjne, które pomagają zapewnić gotowość do audytu i utrzymanie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Nasz konfigurowalny system monitorowania ATP pomaga zoptymalizować program Bezpieczeństwa żywności, a nasza platforma Bezpieczeństwa żywności i jakości zwiększa widoczność danych i wydajność.


Programy, produkty, sprzęt i serwis

Oferta Ecolab w zakresie walidacji i wsparcia technicznego