Program Ecolab dla sali chorych umożliwia personelowi wydajniejszą, ale i lżejszą pracę.

Program dostarcza praktycznych informacji dotyczących sposobu najefektywniejszego użycia najlepszych w swojej klasie produktów Ecolab. Co więcej, dostępny 24/7 Portal Klienta wskazuje obszary zakładu, których wyniki w zakresie mycia są zadowalające, a także te, które wymagają uwagi. Eksperci Ecolab opracowują szkolenia dostosowane do wymogów Klienta i wdrażają je w problematycznych obszarach.

Ścisła współpraca z Ecolab pozwoli na zwiększenie poziomu zgodności z wymogami w zakresie higieny, bezpieczeństwa pacjentów oraz na zapobieganie zakażeniom szpitalnym, w tym ponoszeniu powiązanych z nimi kosztów.

Technologia

TECHNOLOGIA

Posiadanie właściwych produktów we właściwym miejscu pozwoli na rozwiązanie szczególnych problemów obiektu.
Obsługa klienta

SERWIS

Oprócz wsparcia telefonicznego, przedstawiciele Ecolab w całym kraju zapewniają terminową, osobistą współpracę, serwis produktu oraz szkolenia.
Szkolenie

SZKOLENIA

Ecolab pomaga podnosić poziom wiedzy i umiejętności personelu za pomocą osobistych szkoleń dostosowanych do najlepszych praktyk w zakresie ochrony zdrowia, szkoleń przez Internet i wizualnych pomocy dydaktycznych.
Information

INFORMACJE

Dane dostarczane poprzez dynamiczne pulpity nawigacyjne, śledzenie trendów, optymalizację wydajności oraz pomoc w zmianie zachowania.
Technologia

NAJLEPSZA W SWOJEJ KATEGORII TECHNOLOGIA

W oparciu o ocenę Państwa potrzeb w zakresie higieny powierzchni Ecolab poleci optymalne połączenie:

 • Gotowych do użycia dezynfekujących chusteczek i sprayów,
 • Skoncentrowanych środków dezynfekujących i urządzeń dozujących,
 • Narzędzi oraz akcesoriów.

Skupiając się na użytkownikach końcowych (pielęgniarkach, obsłudze obiektu oraz personelowi pomocniczemu) oraz ich szczególnych potrzebach, Ecolab zapewnia zrównoważone rozwiązania stworzone z myślą o kosztach, priorytetach użytkowników oraz ich wygodzie.

Obsługa klienta

NIEZAWODNY SERWIS

Program Ecolab dla sali chorych obejmuje wiedzę fachową Ecolab Healthcare z zakresu sprzedaży i obsługi w celu wspierania wysiłków w zapobieganiu zakażeniom. Regularne wizyty serwisowe poprawiają efektywność. Kluczowe elementy serwisowe Programu dla sali chorych Ecolab to:

 • Ocena obiektu u Klienta
 • Rozwój strategii higieny powierzchni
 • Protokoły przestrzegania zasad higieny
 • Edukacja, świadomość oraz narzędzia do znakowania
Szkolenie

KOMPLEKSOWE SZKOLENIA

Ecolab pomaga podnosić poziom wiedzy i umiejętności personelu za pomocą osobistych szkoleń dostosowanych do najlepszych praktyk w zakresie ochrony zdrowia, szkoleń przez Internet i wizualnych pomocy dydaktycznych. Ecolab zapewnia kompleksowe usługi szkoleniowe i wiedzę fachową, a także prowadzi konsultacje dotyczące konkretnych potrzeb klientów, wykorzystując szczegółową ocenę bieżącej sytuacji. Aby zagwarantować skuteczność rozwiązań szkoleniowych pod kątem konkretnych wymogów i wyzwań, szczególny nacisk kładziemy na:

 • Szkolenia produktowe
 • Szkolenia w zakresie protokołu
 • Szkolenia z monitorowania
Information

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Kluczem do poprawy przestrzegania zasad higieny są informacje dotyczące sposobu użytkowania produktów do higieny powierzchni w zakładzie oraz możliwości ich optymalnego wykorzystania. Główne elementy informacyjne programu:

 • Stosowanie łatwego w użyciu, fluorescencyjnego żelu DAZO pozwala sprawdzić, czy mycie zostało przeprowadzone.
 • Aplikacja Encompass na system iOS pozwala na ocenę wyników mycia.
 • Portal Klienta Ecolab zapewnia dostęp do informacji dotyczących przestrzegania zasad higieny powierzchni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dynamiczny pulpit nawigacyjny dostarcza praktyczne raporty dotyczące mycia w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest terminowe wprowadzanie zmian w celu spełniania wymogów w zakresie higieny oraz realizacja celów szkoleniowych i ciągłe doskonalenie działań.

INCIDIN™ OXYWIPE S

Sporobójczy, gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji na bazie szybkodziałającego H2O2, opatentowanego rozwiązania o szerokim spektrum działania.

Są nie tylko efektywne w walce z różnego rodzaju patogenami, nie zostawiają również żadnych czynnych pozostałości. Doskonała kompatybilność materiałowa pozwala na zastosowanie produktu do większości powierzchni w placówkach opieki zdrowotnej. Produkt łatwy w użyciu dzięki wygodnej formie chusteczki.

Więcej


LEPSZE REZULTATY W LECZENIU PACJENTÓW, KORZYSTAJĄC Z SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO PRZESTRZEGANIA ZASAD HIGIENY

Współpraca partnerska w ramach Programu Ecolab dla sali chorych obejmuje wstępną koordynację celów:
Safe environment

Zapewnienie bezpiecznego otoczenia dla pacjenta i pracowników ochrony zdrowia

Pomagamy w ograniczaniu ryzyka zakażeń szpitalnych, którym można zapobiec:

 • Poprzez poprawę przestrzegania zasad higieny powierzchni,
 • Otrzymywanie praktycznych informacji,
 • Przeprowadzanie spersonalizowanych szkoleń i oferowanie dostosowanych do potrzeb Klienta usług.
Reducing costs

Obniżanie kosztów operacyjnych oraz kosztów, których można uniknąć

Pomagamy w ograniczaniu wydatków:

 • Przez podniesienie i ustabilizowanie wydajności operacyjnej,
 • Przez efektywniejszą pracę, optymalizację wydatków i użycia łóżek,
 • Poprzez zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych, którym można zapobiec i które powodują duże koszty.

Program Ecolab dla sali chorych jest dostosowany do Państwa potrzeb — to wyjątkowe połączenie technologii, informacji, serwisu oraz szkoleń, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie najlepszych rezultatów w Państwa placówce.


SPRAWDZONA STRATEGIA POZWALAJĄCA ZWALCZAĆ ZAKAŻENIA SZPITALNE. ROZPOCZNIJ OD ZAPLANOWANIA OCENY STANU WYJŚCIOWEGO JUŻ DZIŚ.