Incidin™ OxyWipe S

Innowacyjna formuła chusteczek Incidin™ OxyWipe S zapewnia szereg korzyści płynących z zastosowania opatentowanego* roztworu nadtlenku wodoru o szerokim spektrum działania.

Charakterystyka produktu

Są skuteczne przeciwko szerokiej gamie patogenów i nie pozostawiają żadnych aktywnych osadów dzięki szybkiemu tempu parowania.

  • Substancję aktywną rozkładającą się na wodę i tlen
  • Oferta o działaniu wirusobójczym
  • Doskonałą kompatybilność materiałową
  • Skuteczność Incidin OxyWipe S potwierdzona przy użyciu płynu odciśniętego z chusteczki

 

Incidin OxyWipe S został zatwierdzony w całej UE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR) 528/2012)

  • Spełnia szeroko zakrojone kryteria toksykologiczne, ekotoksykologiczne i oceny narażenia BPR
  • Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zapewniając wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska
  • Doskonałą kompatybilność materiałową
  • Zapewnienie trwałej zgodności z przepisami

Zgodnie z dyrektywą 93 / 42 / EEC: do wyrobów medycznych.
0297


Produkt biobójczy. Używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i informacjami o produkcie.

Materiały do pobrania

Szczegółowe informacje na temat produktu, w tym wielkości opakowań i kody produktów, są dostępne w broszurze produktowej poniżej.

Powiązane oferty

Poniżej przedstawiamy listę powiązanych ofert:

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono wydarzeń