Klercide™ 70/30 Pharma Ethanol – Blended with DI (Filtered)

Ecolab's Klercide™ Pharma Ethanol to 70% etanol skażony alkoholem izopropylowym, zmieszany z wodą demineralizowaną. Alkohol jest filtrowany do 0,2 mikrona, a następnie napełniany i podwójnie pakowany w sterylnym pomieszczeniu klasy C.

Cechy i korzyści:

  • Zastosowanie: Codzienna dezynfekcja dużych i małych powierzchni, w tym dezynfekcja rękawiczek, dezynfekcja transferowa oraz usuwanie osadów.
  • Działanie: Bakteriobójcze, drożdżobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
  • Formuła: Butelka z rozpylaczem zawiera opatentowany system SteriShield™ (SDS), który zapewnia zachowanie sterylności zawartości przez cały okres użytkowania. Dostępny z butelką z rozpylaczem lub w zakręcanym pojemniku. Wszystkie formaty są pakowane podwójnie.
  • Zgodność: Nadaje się do mycia różnych powierzchni w pomieszczeniach sterylnych oraz jest kompatybilny z serią produktów Klercide™ i Klerwipe™.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.