COSA™ CIP 90

COSA™ CIP 90

Ecolab COSA™ CIP 90 to lekko zasadowy środek do mycia na miejscu (CIP), zawierający substancje powierzchniowo czynne, przeznaczony do mycia sprzętu do produkcji środków farmaceutycznych, takiego jak mieszalniki rurowe, łoża fluidalne, zbiorniki i zasobniki. Skład Ecolab COSA CIP 90 jest zbliżony do neutralnego współczynnika pH, co umożliwia również mycie ręczne.

Cechy i korzyści

  • Skuteczna mieszanka środków powierzchniowo czynnych i sekwestrantów to wiele zastosowań mycia.
  • Skład zbliżony do neutralnego współczynnika pH umożliwia stosowanie środka zarówno w systemach do mycia na miejscu jak i do mycia ręcznego.
  • Wspierany przez pełny zestaw walidacyjny, obejmujący techniki określania dopuszczalnych poziomów osadów i metody analityczne do oznaczania ich poziomu ilościowego.