COSA CIP 72

COSA™ CIP 72

Ecolab COSA™ CIP 72 jest kwasowym środkiem myjącym na bazie kwasów organicznych. Nie zawiera fosforanów, azotu ani środków powierzchniowo czynnych i jest przeznaczony do usuwania pozostałości mineralnych i rozpuszczalnych w kwasach. Odpowiedni do zastosowań mycia na miejscu (CIP) sprzętu do produkcji leków, takiego jak mieszalniki rurowe, łoża fluidalne, zbiorniki i zasobniki.

Cechy i korzyści

  • Doskonałe usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych.
  • Nie zawiera fosforanów, azotu ani środków powierzchniowo czynnych.
  • Zastosowanie środka po myciu zasadowym środkiem myjącym pomaga w spłukiwaniu środków powierzchniowo czynnych i środków zasadowych.
  • Wspierany przez pełny zestaw walidacyjny, obejmujący techniki określania dopuszczalnych poziomów osadów i metody analityczne do oznaczania ich poziomu ilościowego.