Kwalifikowanie dostawców środków dezynfekcyjnych

PREZENTER: David Collins, Globalny konsultant techniczny, Ecolab

Webinar na żywo

Niniejsza prezentacja skupia się na najważniejszych czynnikach, które należy rozważyć i rozwiązać przed wybraniem przyszłego dostawcy środków dezynfekcyjnych.

Ecolab Customer Training Icon

Szczegóły wydarzenia

Produkty zostały ocenione i wydaje się, że spełniają wszystkie wymagania zakładu, ale co z producentem? Nie wszyscy producenci środków dezynfekcyjnych mają takie same możliwości produkcji i geograficznego zróżnicowania dostaw. Bez względu na to, czy Państwa zakład jest w fazie start-upu, czy zmieniają Państwo dostawcę, niniejsza prezentacja skupia się na najważniejszych czynnikach, które należy rozważyć i rozwiązać przed wybraniem przyszłego dostawcy środków dezynfekcyjnych.

Dodatkowe nadchodzące wydarzenia w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

Nie znaleziono dodatkowych nadchodzących wydarzeń