Wspieranie zrównoważonego wzrostu poprzez współpracę oraz innowacje cyfrowe

Wnioski z targów w Hanowerze 2023

Hannover Messe 2023 entrance photo op

Pod koniec kwietnia miałem zaszczyt reprezentować firmę Ecolab na targach w Hanowerze, jednym z wiodących targów przemysłowych na świecie. Wydarzenie to zgromadziło w Europie profesjonalistów z całego świata, którzy dyskutowali o przełomowych innowacjach technologicznych. Firma Ecolab dołączyła do Microsoft, aby zaprezentować nasze wspólne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności programów umożliwiających wydajną i inteligentną gospodarkę wodną na ponad 40 rynkach. 

Podczas targów firma Ecolab miała okazję podzielić się potencjałem rozwiązań cyfrowych w kwestii optymalizacji zużycia wody, oszczędzania energii oraz pomocy firmom w realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju. Nasz udział podkreślił kluczową rolę strategicznych partnerstw, takich jak nasza ostatnia współpraca z Microsoft mająca na celu zwiększenie widoczności danych dotyczących wody za pośrednictwem Microsoft Cloud for Sustainability oraz platformy ECOLAB3D™. 

Gdy myślę teraz o tym wydarzeniu, to moje trzy najważniejsze wnioski oraz moja perspektywa tego, jak wpływają one na przyszłość operacji przemysłowych: 

 

 1. Firmy szukają rozwiązań, które pozwolą im realizować cele zrównoważonego rozwoju

  Było jasne, że odwiedzający targi w Hanowerze są zainteresowani zrównoważonym rozwojem, a w szczególności zarządzaniem wodą i energią. W rozmowach z liderami i kadrą kierowniczą wielu z nich wyraziło przekonanie, że ich firmy postrzegają zrównoważony rozwój jako integralną część długoterminowej strategii, a nie wyłącznie jako obowiązek wynikający z regulacji.

  Wcześniejsze badania Ecolab potwierdzają tę perspektywę, sugerując, że chociaż firmy wyznaczają ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, wiele z nich nie ma planów operacyjnych ani mechanizmów, które pozwoliłyby im je osiągnąć. W 2021 r. firma Ecolab współpracowała z GreenBiz, organizacją zajmującą się badaniami nad zrównoważonym rozwojem, aby przeprowadzić ankietę na temat stanu korporacyjnej gospodarki wodnej. Badanie wykazało, że spośród 93 firm, z którymi przeprowadzono wywiady, tylko 54% respondentów korzystało z zaawansowanych narzędzi pomiarowych do śledzenia postępów w realizacji celów związanych z wodą, a 45% uważało, że woda w ich organizacji byłaby lepiej zarządzana, gdyby korzystali z takich narzędzi.

  Podczas wydarzenia skupiliśmy się na tym, w jaki sposób cyfryzacja, szczególnie w przemysłowych systemach wodnych, może pomóc firmom w realizacji ich celów w opłacalny finansowo sposób. Dostęp do informacji opartych na danych pomaga firmom rozpoznać nieefektywne zużycie wody i energii oraz zmieniać zachowania w celu optymalizacji na poziomie zakładu i całego przedsiębiorstwa.

 2. Inteligentna gospodarka wodna może przyspieszyć zrównoważony rozwój i korzyści finansowe 

  Cyfryzacja zużycia wody zmieniła sposób, w jaki rozumiemy i w jaki zarządzamy wydajnością operacyjną oraz zrównoważonym rozwojem. Podczas targów wiele naszych dyskusji koncentrowało się na związku między wodą, energią oraz emisją gazów cieplarnianych. Jednym z obszarów, na który zwrócono szczególną uwagę, było nasze podejście do inteligentnej gospodarki wodnej. Odwiedzający byli zainteresowani tym, w jaki sposób firma Ecolab wykorzystuje analizy cyfrowe do znajdowania możliwości oszczędzania wody i energii oraz w jaki sposób firma Ecolab łączy te analizy ze specjalistyczną wiedzą, aby wykorzystać je w konkretnych działaniach. 

   

  Aby to zademonstrować, zaprezentowaliśmy, jak ewoluowały nasze długotrwałe innowacje, takie jak technologia do zarządzania wodą 3D TRASAR™, aby wprowadzić monitorowanie oraz automatyzację do szeregu zastosowań przemysłowych, które w przeciwnym razie nie byłyby połączone. Podkreśliliśmy związek między technologią 3D TRASAR oraz ECOLAB3D platformą danych i analiz danych dla przedsiębiorstw oraz podkreśliliśmy, w jaki sposób połączone usługi cyfrowe ECOLAB3D umożliwiają wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe wskaźniki dotyczące wody, energii oraz wydajności. Przeprowadziliśmy również transmisję na żywo z Ecolab Global Intelligence Center w Pune w Indiach – jednego z sześciu zdalnych ośrodków zapewniających monitorowanie wydajności dla różnych branż 24/7. 

  Platforma ECOLAB3D zapewnia innowacyjną przewagę, która pomaga sprostać szybko zmieniającym się potrzebom w obsługiwanych przez nas branżach. Tradycyjne systemy automatyki i sterowania nie są ze sobą połączone, co zazwyczaj wymaga ręcznego gromadzenia oraz przetwarzania danych. ECOLAB3D integruje dane z wielu źródeł, w tym z systemów w zakładzie, takich jak 3D TRASAR, połączone dane klientów oraz zbierane ręcznie dane z testów terenowych lub laboratoryjnych. Platforma zestawia dane poprzez różne połączone ze sobą usługi cyfrowe, dostarczając wnioski, które prowadzą do bezpośrednich i szybkich działań mających na celu ograniczenie ryzyka, maksymalizację wydajności oraz zachowanie wypełniania celów zrównoważonego rozwoju.

  Wiele z naszych rozmów koncentrowało się na tym, w jaki sposób te cyfrowe usługi zwiększają wartość dostarczaną przez nasze innowacje chemiczne oraz specjalistyczną wiedzę w zakładzie. Inteligentna gospodarka wodna była centrum każdej dyskusji, a odwiedzający byli zainteresowani tym, w jaki sposób połączenie tych technologii może wpłynąć na inne filary zrównoważonego rozwoju, takie jak zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych oraz wydajność finansową.

   

 3. Współpraca ma pozytywny wpływ na szybkość i skalę działań

  Targi podkreśliły również kluczową rolę współpracy. Firma Ecolab tworzy strategiczne relacje z wiodącymi organizacjami, takimi jak Microsoft i inne, aby wykorzystać nasze mocne strony. Takie podejście pozwala nam połączyć nasz zasięg w branży z najnowocześniejszą technologią, aby przyspieszyć zakres i intensywność naszych innowacji. Dołączając do firmy Microsoft w ich stoisku, mogliśmy zaprezentować wartość, jaką razem możemy zaoferować naszym klientom.

 

Patrząc na targi w Hanowerze 2023 r., jesteśmy podekscytowani nadchodzącymi możliwościami. Współpraca z uczestnikami i wystawcami z różnych branż oraz dzielenie się naszymi spostrzeżeniami i innowacjami była przyjemnością. Ich entuzjazm potwierdza naszą wiarę w potencjał technologii i jej możliwość sprostania najpilniejszym wyzwaniom środowiskowym na świecie. Razem możemy wykorzystać moc wody do zrównoważonego rozwoju biznesu.

 

O autorze

Tony Stanich profile picture

Tony Stanich

Starszy wiceprezes Nalco Water ds. globalnego marketingu wody (Global Light Water Marketing), spółka należąca do Ecolab

Powiązane artykuły

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0068.tif

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach prezentowanych na targach w Hanowerze 2023.