Ecolab wprowadza wirtualne wizyty w oparciu o rzeczywistość mieszaną w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

Wirtualna obsługa zwiększa dostęp w czasie rzeczywistym do ekspertów, by pomóc w szybszym rozwiązywaniu problemów związanych z myciem i dezynfekcją, skracając czas przestoju podczas produkcji.

Worker in an Ecolab jacket wearing the Microsoft HoloLens 2 device and gesturing with their hands.

Firma Ecolab Inc., która jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań i usług związanych z oszczędzaniem wody, utrzymaniem higieny i zapobieganiu zakażeniom, zapowiedziała nową ofertę wirtualnych wizyt dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej, przeznaczoną do proaktywnego rozwiązywnania problemów związanych z myciem i dezynfekcją. Korzystając z narzędzi rzeczywistości mieszanej, Ecolab może wprowadzić wirtualnych ekspertów do placówek klientów, by umożliwić szybkie i bezpieczne ocenianie, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki temu klienci mogą stawiać czoła wyzwaniom związanym z obsługą i szkoleniami w zakładzie podczas pandemii.

„Skrócenie czasu przestojów w produkcji oraz szybkie i efektywne rozwiązywanie wyzwań produkcyjnych pozwala uzyskać lepsze wyniki naszym klientom z przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego” — mówi Heyley Crowe, Vice President i General Manager Life Sciences w Ecolab. „Narzędzia rzeczywistości mieszanej umożliwiają nam wykorzystanie pełnego spektrum globalnej wiedzy specjalistycznej Ecolab, pomagając w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz w przeprowadzaniu szkoleń u klientów w dowolnym czasie i miejscu”.

Doświadczenie w zakresie usług wirtualnych nabyte przez kilka ostatnich lat przy projektach Ecolab Industrial sprawiło, że członkowie zespołów pracujących w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym mogą łączyć się wirtualnie ze zdalnymi naukowcami, inżynierami i interdyscyplinarnymi zespołami zlokalizowanymi na całym świecie za pośrednictwem urządzenia Microsoft HoloLens 2 oraz oprogramowania Microsoft Dynamics 365 Remote Assist. Zdalni eksperci mogą świadczyć wsparcie techniczne i zapewnić dokumentację w rzeczywistości rozszerzonej, by pomóc członkom zespołu noszącym gogle HoloLens 2 w szybszym i bardziej efektywnym znalezieniu rozwiązania.

Poza diagnozowaniem problemów w czasie rzeczywistym zdalni eksperci Ecolab mogą oceniać działania produkcyjne i proaktywnie rozwiązywać problemy, udzielając rekomendacji i wdrażając programy mycia, których celem jest pomoc w zapobieganiu typowym problemom prowadzącym do dłuższych przestojów i zwiększenia kosztów związanych z produktywnością, zatrudnieniem i zasobami. Ponadto narzędzia rzeczywistości mieszanej mogą umożliwić prowadzenie bardziej interesujących szkoleń z instrukcjami krok po kroku ze strony zdalnych ekspertów.

W 2020 r. firma Ecolab z sukcesem testowała świadczenie usług wirtualnych w placówkach produkujących leki. Firma pomagała w zoptymalizowaniu ich programów mycia i dezynfekcji, oceniała procedury zachowania zgodności wśród techników pracujących w sterylnych pomieszczeniach, którzy byli odpowiedzialni za zadania związane z myciem i dezynfekcją, oraz w instalacji i ocenie sprzętu produkcyjnego w placówkach wytwarzających kosmetyki.

„W dalszym ciągu pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu unikalnych wyzwań w czasie pandemii, wprowadzając nowy, skuteczny kanał wspólnej pracy w przyszłości” — twierdzi Crowe.

Więcej informacji o usłudze rzeczywistości mieszanej Ecolab Life Sciences można znaleźć na stronie ecolab.com/lifesciencesvirtualvisits.


Powiązane artykuły