Koronawirus: Zdrowotne środki ostrożności w zakresie zapobiegania zakażeniom COVID-19

Środki dezynfekcyjne Ecolab są skuteczne w zwalczaniu koronawirusa wywołującego COVID-19.

Ecolab Healthcare Infection Control Precautions for 2019-nCoV

Ludzkie koronawirusy1 występują powszechnie na całym świecie i często wywołują choroby o łagodnym i umiarkowanym przebiegu. Wiadomo, że dwa nowsze ludzkie koronawirusy, MERS-CoV i SARS-CoV, powodują poważne choroby. Nowy koronawirus, 2019-nCoV wywołujący ostry zespół oddechowy, pojawił się w 2019 roku i budzi obawy.

Co to jest koronawirus 2019-nCoV wywołujący ostry zespół oddechowy (2019-nCoV)?2

 • Chińskie władze zidentyfikowały nowego koronawirusa, który pojawił się w mieście Wuhan w Chinach.
 • Potwierdzono tysiące przypadków zakażenia wirusem, w tym poza Wuhan, a kolejne stwierdza się w rosnącej liczbie krajów na całym świecie. Pierwszy przypadek zakażenia wirusem w Stanach Zjednoczonych wykryto 21 stycznia, a w Europie (we Francji) 24 stycznia.
 • Oznaki i objawy kliniczne obejmują gorączkę oraz objawy choroby dolnych dróg oddechowych (np. kaszel, duszność).
 • Na początku, wielu pacjentów epidemii w Wuhan w Chinach miało rzekomo kontakt z dużym targiem sprzedającym owoce morza i zwierzęta, co sugeruje, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka. Jednak rosnąca liczba pacjentów prawdopodobnie nie miała kontaktu z targowiskami sprzedającymi zwierzęta, co sugeruje, że dochodzi do przeniesienia się wirusa z człowieka na człowieka. Nie jest jasne, jak łatwy i skuteczny jest sposób rozprzestrzeniania się wirusa między ludźmi. Wiadomo, że zarówno MERS, jak i SARS powodują poważne choroby u ludzi. Jeśli chodzi o 2019-nCoV, sytuacja w dalszym ciągu jest niejasna i szybko się zmienia. Podczas gdy w Chinach zgłasza się przypadki poważnej choroby, w tym liczne przypadki śmiertelne będące jej następstwem, choroba u innych pacjentów miała łagodniejszy przebieg i zostali oni wypisani ze szpitala. Zgłasza się przypadki przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka u pracowników służby zdrowia, którzy sprawowali opiekę nad niektórymi chorymi w Chinach.

Jakie są środki ostrożności, które pozwolą zapobiec zakażeniom koronawirusem 2019-nCoV w środowisku opieki zdrowotnej?3
Mimo że dynamika przenoszenia nie została jeszcze poznana, Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom oraz Światowa Organizacja Zdrowia zalecają obecnie ostrożność podczas kontaktu z pacjentami, wobec których podejrzewa się zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV:

 • Standardowe zalecenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń obejmują regularne mycie rąk, zakrywanie ust i nosa podczas kasłania oraz kichania, a także dokładne gotowanie mięsa oraz jaj. Jeśli to możliwe, unikanie bliskiego kontaktu z pacjentami, którzy zostali zakażeni.
 • Unikanie bliskiego kontaktu ze wszystkimi osobami, które wykazują objawy choroby układu oddechowego, np. kaszel i kichanie.
 • Pacjentów należy prosić o założenie maski chirurgicznej od razu po identyfikacji oraz przeprowadzenie badania w osobnym gabinecie przy zamkniętych drzwiach, najlepiej w pomieszczeniu AII.
 • Pracownicy służby zdrowia wchodzący do pomieszczenia powinni stosować standardowe środki ostrożności, środki ostrożności przy kontakcie, środki ostrożności wymagane przy zakażeniach przenoszonych drogą powietrzno-pyłową oraz środki ochrony oczu (np. okulary lub maseczka). Należy natychmiast powiadomić personel ds. kontroli zakażeń placówki ochrony zdrowia oraz miejscową służbę zdrowia. Dokładna higiena rąk i higiena powierzchni mają kluczowe znaczenie w przypadku tych środków ostrożności mających na celu izolację.

Jakie produkty do higieny rąk są skuteczne przeciwko 2019-nCoV?
Jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie przeniesienia pojawiających się patogenów jest higiena rąk w postaci regularnego mycia rąk wodą z mydłem lub stosowania alkoholowego preparatu do dezynfekcji rąk (alcohol-based handrub, ABHR), deklarującego skuteczność przeciwko wirusom osłonkowym. Wszystkie zalecane produkty są zgodne z normą EN14476 lub wykazują ograniczoną skuteczność przeciwko wirusowi Vaccinia zgodnie z EN14476.

Niżej wymienione produkty nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach. Prosimy o kontakt z lokalnym konsultantem Ecolab w celu uzyskania informacji.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ PRODUKT ECOLAB
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk AniosGel 800
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk AniosRub 800
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk AniosGel 85 NPC
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk AniosRub 85 NPC
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk Pianka Skinman
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk Skinman Soft Plus
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk Skinman Soft Protect
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk Spirigel Complete

Jakie środki dezynfekujące są skuteczne przeciwko 2019-nCoV?

Dezynfekcja twardych, nieporowatych powierzchni ma kluczowe znaczenia dla zachowania bezpiecznego otoczenia i zapobiegania przenoszeniu powstających patogenów. Wszystkie zalecane produkty są zgodne z normą EN14476 lub wykazują ograniczoną skuteczność przeciwko wirusowi Vaccinia zgodnie z EN14476.

Niżej wymienione produkty nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach. Prosimy o kontakt z lokalnym konsultantem Ecolab w celu uzyskania informacji.

.
OBSZAR ZASTOSOWAŃ PRODUKT ECOLAB
Podłogi i powierzchnie (koncentraty produktów) Actichlor Plus
Podłogi i powierzchnie (koncentraty produktów) Anios Oxy'Floor
Podłogi i powierzchnie (koncentraty produktów) Incidin Active
Podłogi i powierzchnie (koncentraty produktów) Incidin Plus (skuteczny tylko przeciw wirusowi osłonkowemu DVV)
Podłogi i powierzchnie (koncentraty produktów) Incidin Pro
Podłogi i powierzchnie (koncentraty produktów) Surfanios Premium
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Aniospray Quick
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Chusteczki Anios Quick
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Chusteczki alkoholowe Incidin
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Pianka Incidin (skuteczna tylko przeciw wirusowi osłonkowemu DVV)
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Incidin Liquid
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Incidin Oxywipe
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Incidin Oxyfoam / Incidin Oxyfoam S
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Sani-Cloth Active
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia)` Surfa'Safe Premium
Powierzchnie (produkty gotowe do użycia) Wip'Anios Excel
Dezynfekcja powietrza Aseptanios AD

Jakie działania są nadal w toku?

 • Kontrola podróżnych z Wuhan w Chinach.
 • Ograniczenia dotyczące podróży z miast w środkowych Chinach — Huanggang, Ezhou i Wuhan.
 • Określenie źródła pochodzenia wirusa, które może doprowadzić do ustalenia zalecanych wytycznych dotyczących przenoszenia się wirusa od zwierząt.
 • Określenie postępu choroby wśród osób chorych i sposobu, w jaki mogło dojść do zakażenia.
 • Określenie częstotliwości i prawdopodobieństwa przenoszenia się choroby z człowieka na człowieka.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie:
Światowa Organizacja Zdrowia, Koronawirus: www.who.int/health-topics/coronavirus


Źródła:
1. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Opis koronowirusa. www.cdc.gov/coronavirus/index.html
2. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Nowy koronawirus 2019. www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
3. Światowa Organizacja Zdrowia, Koronawirus www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
4. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Tymczasowe zdrowotne zalecenia dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli w przypadku pacjentów objętych dochodzeniem w sprawie nowego koronawirusa 2019. www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
5. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), Porady dotyczące pojawiających się wirusowych patogenów w przypadku pestycydów przeciwdrobnoustrojowych. www.epa.gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides

Ecolab Healthcare

Ecolab Healthcare Insights

Naszym celem dla placówek zdrowia i szpitali jest realizacja wartości klinicznej, operacyjnej i finansowej poprzez programowe podejście do rozwiązań w zakresie sprzątania w placówkach służby zdrowia dzięki zastosowaniu powtarzalnych i wymiernych cyklów pracy.

Artykuły związane z ochroną zdrowia