1. Strona główna
  2. Najlepsze wskazówki dotyczące norowirusów

Norowirus: nowości, fakty i działania

Norovirus Bug

Norowirus jest wysoce zakaźnym wirusem, który może powodować zapalenie układu pokarmowego. Norowirus często nazywany jest „zatruciem pokarmowym” lub „grypą żołądkową”. Chociaż może powodować zatrucie pokarmowe, nie jest wirusem grypy.
 
WHO informuje, że norowirus jest najczęstszą przyczyną wybuchów epidemii chorób układu pokarmowego zarówno na świecie, jak i w Europie.1.
 
U osób zarażonych norowirusem zazwyczaj występują mdłości, częste i gwałtowne wymioty, ból brzucha i/lub biegunka. Inne objawy obejmują stany podgorączkowe, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni oraz zmęczenie. Objawy pojawiają się już po 12 godzinach od kontaktu z wirusem, jednak zazwyczaj występują od 24 do 48 godzin po zakażeniu drogą pokarmową. Choroba zazwyczaj trwa od jednego do dwóch dni i w większości przypadków powrót do zdrowia jest bezproblemowy, pod warunkiem że nie wystąpi odwodnienie. Wyższe ryzyko występuje u osób bardzo młodych, osób w podeszłym wieku oraz u osób z obniżoną odpornością.
 
Zakażenie norowirusem może nastąpić na skutek spożycia skażonej żywności lub wody, kontakt z zakażonymi osobami, przedmiotami lub powierzchniami, a nawet wdychanie cząstek wirusa obecnych w powietrzu. Wirusa jest trudno zabić i może on przetrwać na powierzchniach oraz przyborach kuchennych przez wiele tygodni, stanowiąc źródło nowych zakażeń i zachorowań.
 
Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), wiele różnych artykułów żywnościowych można powiązać z zachorowaniami spowodowanymi norowirusem. Maliny i ostrygi wywołały liczne zachorowania w kraju i za granicą. Zasadniczo wszystkie artykuły żywnościowe mogą zostać skażone, jeśli mają kontakt z osobami zakażonymi lub są myte albo zwilżane skażoną wodą. Zakażenia norowirusami skutecznie przenoszą się na kolejne osoby w środowiskach zamkniętych, takich jak noclegownie, szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola oraz domy pomocy społecznej. Odnotowano kilka ognisk choroby na pokładach statków wycieczkowych, które stanowią doskonałe środowisko zamknięte dla rozprzestrzeniania się zakażeń.2.
 
Norowirusy mają znaczący wpływ na przedsiębiorstwa. Potencjalne braki kadrowe, straty w produkcji oraz produktywności, a także presja na opiekę zdrowotną i społeczną oraz koszty z nimi związane są znaczące. Na szczęście istnieje wiele istotnych środków zapobiegawczych, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć ryzyko powstania epidemii norowirusa. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się norowirusów:

  • W razie zachorowania należy pozostać w domu i przebywać tam przez co najmniej trzy dni po wyzdrowieniu.

Głównym sposobem zapobiegania zakażeniom norowirusami jest wykluczenie wszystkich chorych osób ze środowisk, w których występuje kontakt z żywnością. Osobom pracującym przy żywności, które niedawno przeszły zakażenie norowirusowe, powinno się przydzielać prace, które nie wymagają kontaktu z żywnością.

  • Mycie i dezynfekcja powierzchni.

Należy myć i dezynfekować powierzchnie twarde, szczególnie te często wykorzystywane, przy pomocy produktów biobójczych skutecznych przeciwko norowirusom, zawartych w rozporządzeniu BPR.

  • Dokładne mycie zastawy stołowej.

Dokładne mycie naczyń, szkła i przyborów kuchennych pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się zarazków. Wirusy mogą przetrwać na powierzchniach i przyborach przez wiele tygodni.

  • Unikanie osób chorych.

Należy ograniczyć kontakt z osobami chorymi, ponieważ norowirusy są wysoce zakaźnymi wirusami i mogą być przenoszone poprzez kontakt z zakażonymi osobami, przedmiotami lub powierzchniami lub poprzez wdychanie cząstek wirusów obecnych w powietrzu.

  • Należy często myć ręce

Higiena rąk jest niezbędnym elementem zapobiegania zachorowaniom i kontrolowania ognisk wirusa. Jest to główny sposób przenoszenia wirusa, więc należy wdrożyć odpowiedni program zapobiegawczy. Częste i dokładne mycie jest najlepszym sposobem kontroli. Należy korzystać z produktów biobójczych skutecznych przeciwko norowirusom, zawartych w rozporządzeniu BPR.

  • Obchodzenie się z żywnością.

Pracownicy mający kontakt z żywnością i firmy gastronomiczne musza być świadome ryzyka związanego z norowirusami wśród niektórych kategorii żywności.

 

W celu pobrania najnowszych materiałów dotyczących norowirusów oraz dodatkowych informacji na temat sposobu, w jaki Ecolab może pomóc w przygotowaniu się na ewentualne wystąpienie zachorowań spowodowanych przez norowirusy, prosimy o odwiedzenie naszej witrynę.

Więcej informacji jest także dostępnych w na witrynie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

 

Źródła:

1 Szacunkowe dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące globalnego obciążenia chorobami pokarmowymi. 2015.

2 Źródło: https://ecdc.europa.eu/en/norovirus-infection/facts

O autorze

Ruth Petran

Ruth Petran

Vie President, dział badań, rozwoju oraz inżynierii, bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego

Powiązane artykuły

Arkusz informacyjny dotyczący norowirusów
INFORMACJE O NOROWIRUSACH

Prosimy kliknąć tutaj w celu pobrania najnowszych materiałów dotyczących norowirusów oraz dodatkowych informacji na temat sposobu, w jaki Ecolab może pomóc w przygotowaniu się na ewentualne wystąpienie zachorowań spowodowanych przez norowirusy i zminimalizować ryzyko zakażenia.