INDYJSKI PRODUCENT STALI ROBI OGROMNE POSTĘPY W OSZCZĘDZANIU WODY

waterdropicon

INFORMACJE O FIRMIE

W Indiach mieszka 16 procent światowej populacji, jednak kraj ten ma do dyspozycji tylko 4 procent światowych zasobów wody. Indie są również jednym z największych producentów w przemyśle stalowym, który w ogromnym stopniu polega na wodzie. Mimo że duża ilość tej wody jest ponownie użyta, w 2017 roku przemysł stalowy w Indiach zużył około 118 miliardów galonów wody.

Jeden z największych producentów stali w Indiach stara się to zmienić. Rezultatem sześcioletnich wysiłków było zredukowanie zużycia wody o 2,3 miliarda galonów — ilość równą rocznemu zapotrzebowaniu na wodę pitną ponad 7,9 miliona ludzi, co przekracza liczbę mieszkańców Kalkuty i Pune razem wziętych.
ecolabservicetruckicon

INNOWACYJNOŚĆ

Oszczędność wody była rezultatem zobowiązania przyjętego przez kierownictwo firmy i podjęcia współpracy z Ecolab.

Dzięki inteligentnej gospodarce wodnej, technologiom cyfrowym takim jak 3D TRASAR™ oraz usługom zarządzania operacjami świadczonym przez Ecolab, producent stali zoptymalizował zużycie przez siebie wody chłodzącej na obszarze zagrożonym niedoborem wody. Osadzanie się kamienia oraz zanieczyszczenia w wodzie chłodzącej utrudniały osiągnięcie wyższych wskaźników recyrkulacji w systemie chłodzenia bez użycia dużej ilości wody. Stawienie czoła temu problemowi było możliwe dzięki monitorowaniu i kontroli w czasie rzeczywistym 3D TRASAR, których celem jest wykrywanie oraz korekta wahań jakości wody źródłowej, obniżając zapotrzebowanie na wodę słodką. Wysiłki te doprowadziły również do zredukowania kosztów oraz zużycia energii.

A to dopiero początek. Przewiduje się, że technologie cyfrowe Ecolab doprowadzą do jeszcze większych oszczędności wody słodkiej za sprawą monitorowania i kontroli jej jakości w pozostałych kluczowych obwodach zakładu. Co więcej, zużycie wody zostało dodane do pulpitu online. Był to kluczowy krok naprzód mający na celu pomoc firmie w podjęciu bardziej świadomych decyzji oraz osiągnięciu celu zerowego zrzutu.
Zobacz wszystkie historie