EKOLOGICZNE POZBYWANIE SIĘ SZKODNIKÓW W BRAZYLII

waterdropicon

INFORMACJE O FIRMIE

Światowy klient z branży spożywczej z Brazylii poszukiwał certyfikatu ekologicznego dla nowej linii przekąsek. Ecolab Pest Elimination współpracował z firmą od wielu lat, dostarczając pestycydy trzy razy w tygodniu. Aby wyprodukować ekologiczne przekąski, firma musiała dostosować swoje procesy oraz znaleźć rozwiązania, które mogły sprostać wymogom certyfikacji ekologicznej.

Istniejący proces zwalczania szkodników wymagał 12-godzinnego zatrzymania produkcji po każdym zastosowaniu środków, aby woda użyta w roztworze podczas gruntownego mycia mogła wyparować. Zakład dostrzegł możliwości poprawy nie tylko swojej oferty, ale również wydajności operacyjnej i rentowności. Nowe rozwiązanie pozwoliło osiągnąć wszystkie trzy cele i doprowadziło do zwiększenia rentowności o 30 procent.
ecolabservicetruckicon

INNOWACYJNOŚĆ

Specjalista ds. obsługi klienta na miejscu Ecolab Pest Elimination przeprowadził inspekcję zakładu i zarekomendował ulepszenia strukturalne i rozwiązania w zakresie higieny.

Działania Ecolab przeprowadzone w zakładzie objęły:

  • Zwiększenie kontroli licznych pułapek feromonowych i lepowych. To pozwoliło na szybką identyfikację oraz schwytanie owadów, które dostały się na teren zakładu.
  • Przejście na produkty ekologiczne, w tym olejek z miodli indyjskiej, który jest pestycydem naturalnie występującym w nasionach miodli indyjskiej, a także ziemię okrzemkową, drobny proszek wytwarzany z niewielkich skamieniałych roślin przypominających algi.

Firma Ecolab wdrożyła również program Global Large Fly. Wykorzystuje on innowacyjne podejście skoncentrowane na ustaleniu przyczyn aktywności dużych much oraz rozwiązywaniu problemów zanim owady dostaną się do wnętrza zakładu, ograniczając ryzyko w bezpieczeństwie żywności związane z dużymi muchami. Kluczowym elementem programu jest Stealth™ Fly Station, urządzenie odblaskowe, które przyciąga muchy zanim dostaną się do zakładu.

Klient otrzymał certyfikat ekologiczny dla nowej linii produktów. Co więcej, wyeliminowanie wymaganych okresów przestoju po zastosowaniu pestycydów umożliwiło zakładowi zyskanie jednego dnia produkcji na miesiąc (24 godziny), co stanowi zwiększenie produktywności o 3,3 procent.