Innowacyjne podejście w zakresie handlu żywnością

Microscope

W handlu detalicznym wymogi dotyczące mycia i dezynfekcji różnią się w poszczególnych segmentach. Dla tych szczególnych obszarów Ecolab przeznacza innowacyjne programy oraz doświadczone zespoły, oferując dostosowane do obszarów konkretne rozwiązania. Tworzymy produkty, które zapewniają realne oszczędności i rzeczywiste rezultaty w rzeczywistym świecie. Dedykowani naukowcy z Ecolab pracują nieustannie, opracowując przełomowe innowacje, które zapewniają czystsze sklepy i poprawiają bezpieczeństwo przy najniższych kosztach ogólnych.

Tworzymy rozwiązania pozwalające na oszczędność czasu, pieniędzy i zapewniające pracownikom oraz klientom bezpieczeństwo oraz ochronę reputacji sprzedawcy.

flowericon

Produkty i usługi Ecolab mają wpływ na codzienne życie ludzi w niemal każdym zakątku świata, dlatego naszym obowiązkiem jest przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach naszych innowacji. Zwracamy szczególną uwagę na odpowiedni dobór składników oraz wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne bez wywierania szkodliwego wpływu na zamierzone efekty.

Zobacz markety

Powiązane historie sukcesu