2018 Corporate Sustainability Report water image for Ecolab pillars.


Opracowanie planu działania dotyczącego inteligentnej gospodarki wodnejDigital Realty Logo

 

 

 

Misją Digital Realty, czołowego globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie centrów danych, kolokacji i połączeń międzysystemowych, było ulepszenie strategii firmy w zakresie gospodarki wodnej, zminimalizowanie całkowitego zużycia wody, zapewnienie niezawodnego działania i ochrona działalności przed zagrożeniami związanymi z niedoborami wody.

Celem Digital Realty było:

  • Dowiedzieć się, ile firma zużywa wody i w jakich centrach danych.
  • Zwiększyć odporność i redundancję zasobów wodnych, aby lepiej reagować na nasilające się problemy związane z ilością i jakością wody.
  • Ulepszyć monitorowanie i pomiary za pomocą narzędzi cyfrowych.

We współpracy z Ecolab udało się opracować trzyetapowy plan działania:

ETAP 1:
Priorytetowe traktowanie zagrożonych obiektów, które wymagały natychmiastowego działania, za pomocą Smart Water Navigator

REZULTAT:
Zespół opracował hierarchiczną macierz, która organizowała lokalizacje i pomogła zidentyfikować placówki o największym ryzyku operacyjnym związanym z zużyciem wody.

ETAP 2:
Ocena sposobu wykorzystania wody w każdej lokalizacji za pomocą Ecolab Smart Water Navigator

REZULTAT:
Narzędzie pomogło zespołowi skoncentrować się na konkretnych, dostosowanych do każdej placówki krokach, które lokalne zespoły mogą podjąć w celu optymalizacji zużycia wody i poprawy wydajności.

ETAP 3:
Korzystanie z technologii3D TRASAR™ firmy Nalco Water w celu zapewnienia skuteczności strategii w zakresie gospodarki wodnej

REZULTAT:
Pulpity nawigacyjne 3D TRASAR™ firmy Nalco Water zapewniły przejrzystość, pomiary i monitorowanie zużycia wody w całym przedsiębiorstwie, pomagając zespołowi w śledzeniu, określaniu trendów i porównywaniu zużycia wody we wszystkich centrach danych oraz szacowania oszczędności związanych z projektami wodnymi. 

_

Dzięki Smart Water Navigator firmy Ecolab i planowi działania Digital Realty ma teraz bardziej skuteczną strategię zarządzania zasobami wody w swoich centrach danych, lepsze zrozumienie procesu zużycia wody oraz zdolność do ulepszania i ochrony zarówno swojej działalności, jak i zasobów wodnych oraz społeczności.

Pobierz analizę przypadku

_

_

Ecolab Smart Water Navigator logo

 

Ecolab Smart Water Navigator to publicznie dostępne narzędzie, które pomaga firmom zrozumieć ryzyko związane z niedoborami wody w kategoriach finansowych, aby dostarczyć informacji umożliwiających odpowiedzialny rozwój. Co więcej, generuje praktyczny harmonogram działania dla każdego obiektu, dostosowany do branży, lokalizacji i bieżącej charakterystyki wodnej.

 

_

Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.