AES Andes

Pomoc w zasilaniu bardziej zrównoważonej przyszłości razem z AES Andes

Dostarczona wartość w wysokości 1,4 mln USD

AES Andes logo

Wgląd w proces

AES Andes jest producentem i dystrybutorem energii elektrycznej z siedzibą w Santiago w Chile. Firma jest jednym z wiodących producentów w regionie, ze zróżnicowanym portfelem obejmującym elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne, magazynujące energię, biomasę, gaz i węgiel.

Firma jest zaangażowana w dekarbonizację, z celami zrównoważonego rozwoju, które obejmują wyeliminowanie węgla z portfolio do 2025 r., osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto ze sprzedaży energii elektrycznej do 2040 roku i zerowej emisji dwutlenku węgla netto dla całego portfolio do 2050 roku.

Firma AES Andes poszukiwała partnera, który pomógłby jej zminimalizować zużycie chemikaliów i zoptymalizować wydajność w elektrowni cieplnej Andes Ventanas w Puchuncaví w Chile.

Działania

W zakładzie występowały problemy z wodą chłodzącą system kotłów, co negatywnie wpływało na niezawodność, zużycie wody i energii oraz wydajność. Przyczyną była kwaśna korozja fosforanowa (APC), która doprowadziła do przymusowego wyłączenia jednej z czterech jednostek wytwórczych elektrowni.

Korozja była spowodowana cyklicznymi warunkami obciążenia lub powtarzającymi się wahaniami lub naprężeniami elementów konstrukcyjnych. Utrudniało to kontrolę pH i innych zmiennych chemicznych w wodzie chłodzącej.

Współpracując z Nalco Water, firmą Ecolab zajmującą się zarządzaniem wodą i procesami, AES wdrożyła technologię 3D TRASAR™.

Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanemu dozowaniu, technologia 3D TRASAR poprawiła zarządzanie chemią cyklu wodno-parowego, aby naprawić system i zapobiec przyszłym przestojom.

AES Andes

Efekty

W wyniku tych działań zakład AES Andes Ventanas osiągnął znaczne oszczędności energii, kosztów, konserwacji i robocizny. Technologia 3D TRASAR doprowadziła również do znacznej redukcji emisji CO2, a także do bardziej efektywnego wykorzystania środków chemicznych. Działania te okazały się pomocnym krokiem naprzód dla celów biznesowych i zrównoważonego rozwoju firmy AES Andes.

„Firma Ecolab dostarczyła obiecane wyniki. Czujemy wsparcie ze strony zespołu Ecolab. Oni nie tylko nam sprzedają – to jest partnerstwo”.

Norberto Corredo, dyrektor ds. operacyjnych, AES Chile

Wyróżnione rozwiązania


Wyniki przedstawione w tym studium przypadku mają zastosowanie dla tego indywidualnego klienta i mogą się różnić w przypadku innych klientów w zależności od wielu czynników oraz okoliczności w ich działalności.


Powiązane historie sukcesu

Współpraca z klientami w celu rozwiązania ich największych problemów.

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii