1. Strona główna
  2. Korzystanie z danych cyfrowych w celu zmniejszenia liczby zakażeń szpitalnych

Korzystanie z danych cyfrowych w celu zmniejszenia liczby zakażeń szpitalnych

Informacje o firmie

Właściwa higiena rąk pomaga zachować zdrowie w codziennym życiu. Ale w szpitalach jest to sprawa kluczowa. Hand hygiene is cited as the most effective way to prevent healthcare-associated infections (HAIs), which can be contracted by patients receiving medical treatment.1 Every year, millions of patients globally acquire an HAI.2 On any given day, about one in 31 patients has at least one healthcare-associated infection with 75,000 associated deaths in U.S. hospitals each year.3

Innowacyjność

Firma Ecolab opracowała system kontroli standardów higieny rąk – elektroniczny system przypominania o higienie rąk, zaprojektowany, aby pomóc szpitalom osiągnąć najwyższy poziom trwałej zgodności w zakresie wymogów dotyczących higieny rąk. Elektroniczne plakietki rejestrują postępowanie poszczególnych osób przebywających w pobliżu każdego łóżka pacjenta w zakresie higieny rąk, pociągając do odpowiedzialności pracowników ochrony zdrowia oraz w czasie rzeczywistym zapewniając ostrzeżenia i wskazówki dotyczące poprawy w celu zapobiegania niebezpiecznym interakcjom z pacjentem.

Impact

Two years after the monitoring system’s installation in five U.S. hospitals with a total of 1,609 beds, a retrospective study found that hand hygiene compliance levels in all five U.S. hospitals increased to 86–90%.4 By comparison, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimates that hand hygiene compliance rates in the average American hospital hover around 40%.5 More importantly, all five hospitals also experienced a decrease in total annual HAI rates, indicating that a hand hygiene compliance monitoring system may help reduce the risk of HAIs and help improve patient safety. Inne korzyści obejmują ograniczenie konieczności przedłużania pobytu w szpitalu w związku z zakażeniem szpitalnym, co nie blokuje łóżek dla nowych pacjentów, oraz zwiększenie wydajności poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego monitorowania i bezpośredniej obserwacji przestrzegania zasad higieny rąk przez pracowników ochrony zdrowia.

References

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov/handhygiene/

2 World Health Organization, https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

3 CDC, https://www.cdc.gov/hai/data/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhai%2Fsurveillance%2Findex.html

4 Demonstrating a Decrease in HAIs across 5 hospitals, 2019 Ecolab research study

5 Sickbert-Bennett E.E. et al. Reduction of healthcare-associated infections by exceeding high compliance with hand hygiene practices. Dispatch; Vol 22, Number 9, wrzesień 2016

HAI case study eROI savings
Phase II HHCM Equipment January 2020
System kontroli standardów higieny rąk firmy Ecolab

Actionable Insights and Digital Dashboards

You can't reduce hospital infection rates using inadequate data. Customizable, clinician-friendly dashboards collect data and provide insights on individual hand hygiene behaviors, measure compliance and pinpoint precisely where corrective action is needed, down to a department, team or individual level.

Related Success Stories