Korzystanie z danych cyfrowych w celu zmniejszenia liczby zakażeń szpitalnych

Informacje o firmie

Właściwa higiena rąk pomaga zachować zdrowie w codziennym życiu. Ale w szpitalach jest to sprawa kluczowa. Higiena rąk jest wymieniana jako najskuteczniejszy sposób zapobiegania zakażeniom szpitalnym, których mogą nabawić się pacjenci poddawani leczeniu1. Każdego roku miliony pacjentów na całym świecie ulegają zakażeniom szpitalnym2. Każdego dnia około jeden na 31 pacjentów nabywa co najmniej jedno zakażenie szpitalne, a w amerykańskich szpitalach w związku z zakażeniami szpitalnymi umiera rocznie 75 000 osób3.

Innowacyjność

Firma Ecolab opracowała system kontroli standardów higieny rąk – elektroniczny system przypominania o higienie rąk, zaprojektowany, aby pomóc szpitalom osiągnąć najwyższy poziom trwałej zgodności w zakresie wymogów dotyczących higieny rąk. Elektroniczne plakietki rejestrują postępowanie poszczególnych osób przebywających w pobliżu każdego łóżka pacjenta w zakresie higieny rąk, pociągając do odpowiedzialności pracowników ochrony zdrowia oraz w czasie rzeczywistym zapewniając ostrzeżenia i wskazówki dotyczące poprawy w celu zapobiegania niebezpiecznym interakcjom z pacjentem.

Wpływ

Dwa lata po zainstalowaniu systemu monitorowania w pięciu amerykańskich szpitalach (łącznie 1609 łóżek), badanie retrospektywne wykazało, że poziom przestrzegania zasad higieny rąk we wszystkich pięciu szpitalach wzrósł do 86-90%4. Dla porównania, Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) szacuje, że wskaźniki przestrzegania higieny rąk w przeciętnym amerykańskim szpitalu oscylują wokół 40%5. Co ważniejsze, we wszystkich pięciu szpitalach zaobserwowano również spadek całkowitych rocznych wskaźników zakażeń szpitalnych, co wskazuje, że system monitorowania przestrzegania higieny rąk może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Inne korzyści obejmują ograniczenie konieczności przedłużania pobytu w szpitalu w związku z zakażeniem szpitalnym, co nie blokuje łóżek dla nowych pacjentów, oraz zwiększenie wydajności poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego monitorowania i bezpośredniej obserwacji przestrzegania zasad higieny rąk przez pracowników ochrony zdrowia.

Źródła

1 Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), https://www.cdc.gov/handhygiene/

2​​​​​​​ Światowa Organizacja Zdrowia, https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

3 Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), https://www.cdc.gov/hai/data/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhai%2Fsurveillance%2Findex.html

4 Spadek zakażeń szpitalnych w 5 szpitalach, badanie naukowe Ecolab z roku 2019

5 Sickbert-Bennett E.E. i in. Reduction of healthcare-associated infections by exceeding high compliance with hand hygiene practices. Dispatch; Vol 22, Number 9, wrzesień 2016

HAI case study eROI savings
Phase II HHCM Equipment January 2020

System kontroli standardów higieny rąk firmy Ecolab

Praktyczne spostrzeżenia i cyfrowe panele sterowania

Nie można ograniczyć współczynnika zakażeń szpitalnych przy pomocy nieodpowiednich danych. Personalizowane pulpity przyjazne dla użytkownika zbierają dane i zapewniają spostrzeżenia dotyczące poszczególnych zachowań związanych z higieną rąk, umożliwiają mierzenie poziomu zgodności i precyzyjnie wskazują, jakie działania naprawcze należy wdrożyć na poziomie oddziału, zespołu lub poszczególnych pracowników.

Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych stron z historią.