Mucous membrane and Wound Disinfection

BŁONY ŚLUZOWE

Ze względu na ich specyficzną budowę, szczególnie trudnym obszarem pozostaje dezynfekcja błon śluzowych. Dopóki błona śluzowa jest nienaruszona mikroorganizmy nie są dla niej szkodliwe. Każde przerwanie błony śluzowej zaburza skuteczność tej bariery i stwarza ryzyko zakażenia. Ecolab oferuje skuteczne produkty do dezynfekcji błon śluzowych.

Programy, produkty, sprzęt i serwis

Oferta produktów Ecolab do dezynfekcji błon śluzowych