hhcm-hero-picture

System pomiaru przestrzegania zasad higieny rąk

Higiena rąk jest najważniejszym sposobem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się infekcji.

Jest to również najprostsza i najbardziej skuteczna metoda zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz poprawy przestrzegania zasad higieny rąk. Ecolab wprowadził elektroniczny pomiar zgodności, aby zapewnić szpitalom dokładne dane oraz wgląd, dzięki którym mogą osiągnąć i utrzymać wyższe poziomy zgodności przez:


  • Stworzenie strefy pacjenta wokół obszarów takich jak łóżko, z wykorzystaniem czujnika do rejestrowania okazji do umycia rąk
  • Dokładne zbieranie liczby akcji związanych z higieną rąk z pomocą dozowników mydła i środków na bazie alkoholu
  • Subtelne zachęcanie pracowników do higieny rąk
  • Dostarczanie użytecznych informacji poprzez portal online, dostępny 24/7
Korzyści wynikające z używania systemu:

Create a cleaner, safer environment icon

Tworzenie czystszego, bezpieczniejszego otoczenia

Increase staff & patient satisfaction icon

Zwiększenie zadowolenia pracowników i pacjentów

Reduce risk icon

Zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych i wiążących się z nimi kosztów

Enhance operational efficiencies icon

Zwiększenie wydajności operacyjnej

Najdokładniejszy sposób monitorowania zgodności

Oferujemy możliwość przekształcenia sposobu, w jaki Twój szpital tworzy, monitoruje oraz raportuje zgodność związaną z zasadami higieny rąk. Zmień sposób myślenia personelu o higienie rąk, aby poprawić bezpieczeństwo kontaktów z pacjentami.

Produkty do higieny rąk Ecolab

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono wydarzeń