Haemodialyse_Program_Titelbild_550x310

Hemodializa

Prawidłowa dezynfekcja aparatury do hemodializy jest podstawową czynnością gwarantującą bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.