CIP/COP Solutions for Pharmaceutical Manufacturers

Rozwiązania czyszczące dla producentów leków

Szeroka gama dodatków do środków do mycia i dezynfekcji Ecolab, produkowanych zgodnie z wymogami cGMP, zapewnia w zakładach zajmujących się produkcją leków optymalizację procesów w zakresie systemów mycia CIP (clean in place), mycia COP (clean out of place) i mycia ręcznego.

Asortyment produktów Ecolab jest wspierany przez pełny zestaw walidacyjny, obejmujący techniki określania dopuszczalnych poziomów osadów i metody analityczne do oznaczania ich poziomu ilościowego.

Programy, produkty, sprzęt i serwis

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla zakładów produkujących leki