Mycie na miejscu CIP (Clean in Place)

Niestandardowe rozwiązania dla systemów CIP do żywności i napojów

Firma Ecolab stworzyła system CIP i od tego czasu wprowadzamy innowacje. Nasze zespoły będą współpracować z klientem w celu opracowania niestandardowego systemu CIP spełniającego określone wymagania i wybrania odpowiednich rozwiązań z naszej oferty chemikaliów do czyszczenia CIP. To zindywidualizowane podejście optymalizuje produkcję i zapewnia wydajność operacyjną.

Zoptymalizowane procesy CIP wykraczają poza wspieranie wyników finansowych. Pomagają również w zrównoważonym rozwoju środowiska i niedoborach siły roboczej. Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oznacza zmniejszenie ilości zużywanej wody, energii i chemii. Cyfrowe rozwiązania CIP i zautomatyzowane procesy oznaczają, że potrzeba mniej pracy ręcznej.

Centralny element CIP – czyszczenie – jest wspierany przez zaawansowaną chemię Ecolab. Nasze środki chemiczne CIP są przeznaczone do trudnych do czyszczenia zabrudzeń, dzięki czemu można nadać priorytet bezpieczeństwu i jakości żywności.

Procesy mycia na miejscu, sprzęt i chemikalia czyszczące są kluczową częścią reżimu higieny w obiektach gastronomicznych. Współpracując z Ecolab, otrzymujesz system CIP, który nie ma sobie równych.  

Men Analyzing CIP Information

Udoskonalenie procesu CIP

Technologia 3D TRASAR™ dla mycia CIP zapewnia wgląd w problemy operacyjne poprzez monitorowanie 24/7 oraz sugerowanie działań naprawczych. Technologia 3D TRASAR™ dla CIP jest narzędziem diagnostycznym do weryfikowania najważniejszych parametrów dla każdego mycia na miejscu (CIP) i ostrzega Państwa o wszelkich odstępstwach od zadanej specyfikacji. Zyskują Państwo wydajność CIP, zapewniającą spójniejsze wyniki przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody, energii i odpadów.

Programy, produkty, sprzęt i usługi do mycia CIP (Clean-in-Place)

Poznaj nasze oferty mycia CIP (Clean in Place)