MeatMarketCounter1

Ekspozycja mięsa i wędlin

Niehigieniczne warunki w obszarze przetwarzania i ekspozycji mięsa skutkują nieatrakcyjnymi, złej jakości produktami i chorobami przenoszonymi przez żywność. Czystość i higiena, która obejmuje dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu, ma kluczowe znaczenie dla eliminowania rozmaitych zagrożeń. Nasze kompleksowe programy są zaprojektowane tak, aby pomóc Państwu zachować czystość i bezpieczeństwo w obszarze ekspozycji mięsa i wędlin, zapewniając konsekwentne przestrzeganie norm marki i poprawę wydajności operacyjnej.

Programy, produkty, sprzęt i serwis

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów do ekspozycji mięsa i wędlin