Przygotowanie narzędzi medycznych

Zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych (Surgical Site Infections, SSI) jest głównym problemem wszystkich centralnych sterylizatorni nie tylko z powodu ryzyka, jakie zakażenia te stanowią dla zdrowia pacjenta, ale również z uwagi na konsekwencje finansowe dla placówki. Jednym z powodów występowania SSI jest proces przygotowania narzędzi medycznych, który nie spełnia najwyższych standardów higieny. W Ecolab rozumiemy znaczenie zapobiegania zakażeniom miejsc operowanych, a co się z tym wiąże, również przygotowywania narzędzi. Naszą pasją jest wsparcie Państwa w roli managera CSSD, aby zapewnić jednolite rezultaty przygotowania narzędzi medycznych w centralnej sterylizatorni.

Partner, któremu można zaufaćProgram Ecolab dla centralnej sterylizatorni to kompleksowe podejście, którego celem jest osiągnięcie istotnych rezultatów i pomoc w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów związanych z przygotowaniem narzędzi medycznych. Pracując na zasadach partnerskich, wykorzystujemy nasze innowacyjne technologie, praktyczne spostrzeżenia, spersonalizowany serwis oraz szkolenia, aby spełnić nawet najwyższe wymagania.
Przygotowanie narzędzi medycznych

Maszynowe przygotowanie narzędzi

Manual Cleaning for Instrument Reprocessing

Ręczne mycie i dezynfekcja