Ochrona zdrowia – Higiena rąk

Ręce są najważniejszymi narzędziami dla pracowników ochrony zdrowia, a higienę rąk powszechnie uważa się za najważniejszy czynnik w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. W przypadku braku zachowania odpowiedniej higieny rąk istnieje wielkie ryzyko przeniesienia szkodliwych patogenów w obrębie całego szpitala. Jednocześnie wiele badań wskazuje, że zachowanie zgodności z najlepszymi praktykami w zakresie higieny rąk jest bardzo trudne dla personelu ochrony zdrowia na każdym szczeblu.

Utrzymanie najwyższych standardów higieny rąk w placówce ochrony zdrowia wymaga nie tylko najlepszych produktów do mycia i dezynfekcji, które będą powszechnie przyjęte , ale również zapewnienia odpowiedniego poziomu pielęgnacji skóry rąk. Ecolab wspiera swoich klientów we wszystkich tych obszarach.

Partner, któremu można zaufaćW Ecolab rozumiemy, że zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest złożoną kwestią. Naszą pasją jest wspieranie Państwa jako partnera w branży ochrony zdrowia, współpracując w ramach programu higieny rąk, aby stawiać czoła codziennej walce z zakażeniami szpitalnymi. Opracowaliśmy kompleksowy program higieny rąk, który stanowi dynamiczne i systematyczne rozwiązanie obejmujące cztery kluczowe filary: technologię, informację, serwis i szkolenia.
ALCOHOL HAND DISINFECTANT

Dezynfekcja rąk

MoisturisingHands_550x310

Pielęgnacja rąk

HandWashingCropped

Mycie rąk