1. Strona główna
  2. Szkolenie Ecolab w zakresie GHS

SZKOLENIE Z ZAKRESU GLOBALNIE ZHARMONIZOWANEGO SYSTEMU KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW PROWADZONE PRZEZ FIRMĘ ECOLAB

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA, ang. Agency for Safety and Health at Work) wymaga od pracodawców przeprowadzenia szkolenia z zakresu Globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS, ang. Globally Harmonized System) dla pracowników, którzy obchodzą się z chemikaliami. Firma Ecolab udostępniła to szkolenie jako usługę dodatkową dla swoich klientów, aby pomóc im w przeszkoleniu pracowników w zakresie zmian wprowadzonych do amerykańskiej normy dotyczącej informowania o zagrożeniach (HCS, ang. Hazard Communication Standard). Moduły szkolenia dostępne są w języku angielskim i hiszpańskim. Szkolenie to nie zastępuje pełnego programu szkoleniowego dotyczącego bezpieczeństwa chemicznego.

Sposób korzystania z modułów szkoleniowych z zakresu GHS

  1. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika dotyczącym szkolenia użytkowników.
  2. Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowany jest Adobe Flash Player w wersji 11.0 lub wyższej, klikając na poniższe łącze:
    http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/find-version-flash-player.html
  3. Zapoznaj się z sesją szkoleniową Ecolab z zakresu GHS i zaprezentuj ją swoim pracownikom.

Kliknij preferowany język poniżej, aby uzyskać dostęp do PEŁNEJ wersji sesji szkoleniowej w języku angielskim lub hiszpańskim:


Pełna wersja sesji szkoleniowej Ecolab z zakresu GHS (26 minut)


Szkolenie z zakresu GHS w języku angielskim


Szkolenie z zakresu GHS w języku hiszpańskimSkorzystaj z tych szybkich łączy, aby ponownie odwiedzić poszczególne sekcje sesji szkoleniowej:

Poszczególne rozdziały szkolenia Ecolab z zakresu GHS
Wstęp Informowanie o zagrożeniach Etykiety Karty charakterystyki produktu
English English  English  English 
Hiszpański
Hiszpański  Hiszpański  Hiszpański


Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z konsultantem firmy Ecolab, Nalco lub NalcoChampion.

Tutaj znajdziesz środki ochrony osobistej, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odnieść się do normy dotyczącej informowania o zagrożeniach agencji OSHA.