Aby upamiętnić stulecie firmy Ecolab i 100 lat działalności skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju, świętujemy wydanie książki „Clean: Lessons from Ecolab's Century of Positive Impact”.

Książka jest kroniką bogatej historii Ecolab, a w szczególności wieloletniego zaangażowania firmy w czynienie świata lepszym. Opowiada historię firmy, która zaczynała od jednego produktu sprzedawanego jednemu klientowi w 1923 r. i wyrosła na lidera branży, który pomaga zapewnić najbardziej odpowiednie efekty klientom z wielu branż na całym świecie.

"Clean" book cover

„Clean” ilustruje, jak priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju nie musi odbywać się kosztem wzrostu biznesu i wykorzystuje dziedzictwo Ecolab jako przykład tego, jak zrównoważony rozwój może w rzeczywistości zapewnić przewagę konkurencyjną, wspierając wzrost biznesu przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko. Spogląda również w przyszłość, na kolejne 100 lat i rozważa, w jaki sposób Ecolab może spełnić swoje ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i pomóc innym firmom osiągnąć to samo.

Książka „Clean” jest owocem współpracy Emilio Tenute, starszego wiceprezesa Ecolab i dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju oraz doktora Paula C. Godfreya, profesora strategii biznesowej w Szkole zarządzania Marriott na Uniwersytecie Brigham Young.

Książka przedstawia dwie różne, ale uzupełniające się perspektywy – wewnętrzne spojrzenie na Ecolab od Tenuty i profesorską analizę biznesu od Godfreya. Razem autorzy dostarczają wnikliwego i praktycznego zestawu narzędzi dla organizacji, które mogą wdrożyć je podczas realizacji swoich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Książka została opublikowana przez międzynarodowe wydawnictwo Wiley, jest dostępna na Amazon i wszędzie tam, gdzie sprzedawane są książki*.


* Ecolab będzie zbierać i przekazywać wszystkie tantiemy firmowe ze sprzedaży „Clean" partnerowi społecznemu działającemu na zasadzie non-profit i skupionemu na działaniu na rzecz wody.

 

Plan działania nowoczesnego kierownika

Emilio Tenuta, starszy wiceprezes i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Ecolab, tłumaczy dlaczego „Clean” jest o czymś większym niż Ecolab.

O autorach

Emilio R Tenuta, Chief Sustainability Officer at Ecolab

Emilio R. Tenuta

Emilio jest dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju w Ecolab, globalnym liderze w zakresie rozwiązań związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług chroniących ludzkie zdrowie i kluczowe zasoby naturalne niezbędne do życia. W ciągu ostatniej dekady Tenuta kierował podróżą Ecolab w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz był aktywnie zaangażowany w pomoc klientom w rozwoju ich globalnych praktyk zrównoważonego rozwoju i ESG, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami wodnymi i działaniami dotyczącymi klimatu.

Paul C. Godfrey, PhD, William and Roceil Low Professor of Business Strategy in the Marriott School of Management at Brigham Young University

Doktor Paul C. Godfrey

Paul jest profesorem strategii biznesowej w Szkole Zarządzania Marriott School na Uniwersytecie Brigham Young. Jest autorem książek „More Than Money” oraz „Strategic Risk Management”. Jest także autorem książki „Ethics in Business and Strategic Management”.