Ecolab preparing for Brexit

Przygotowania do Brexitu

Ecolab pomoże klientom przejść przez rozwód UK i UE

Najważniejsze postulaty każdej ze stron Brexitu są znane, ale brak jasno określonych implikacji jest ciągłym źródłem niepewności dla firm w całej Wielkiej Brytanii. Jasność wokół takich kwestii jak przyszłość relacji handlowych między UK a UE oraz granica Irlandii Północnej to kluczowe kwestie, których rozwiązanie umożliwi długofalowy rozwój. Pomimo tego celem Ecolab jest dokładne planowanie i przygotowanie na wszystkie możliwe scenariusze dotyczące działalności po wyjściu UK z Unii Europejskiej. Nasze przygotowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważanego rozwoju naszych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii oraz w całej Unii Europejskiej oraz wspierania naszych klientów podczas tego przejścia.

Ecolab monitoruje rozwój sytuacji związanej z Brexitem poprzez strukturalny program i jest w kontakcie z podmiotami rządowymi oraz organizacjami branżowymi związanymi z negocjacjami, aby poznać zmiany i ich wpływ na naszą działalność i działalność naszych klientów.

Naszym priorytetem jest zagwarantowanie, by firma Ecolab w dalszym ciągu zapewniała ten sam wysoki poziom obsługi, do którego przywykli nasi klienci oraz utrzymała sprawny łańcuch dostaw podczas przejścia przez Brexit. Podczas gdy najgorsze scenariusze mogą wpłynąć na łańcuch dostaw i koszt towarów, zamierzeniem Ecolab jest złagodzenie negatywnego wpływu tak bardzo, jak to możliwe. Będziemy wspierać naszych klientów poprzez ciągłą optymalizację naszego łańcucha dostaw oraz dostosowywanie ram prawnych tak, aby elastycznie reagować na następstwa wyjścia UK z Unii Europejskiej.

Nieprzerwanie planujemy i przygotowujemy się na potencjalne zmiany. Co najważniejsze, kiedy sytuacja dotycząca Brexitu i jego konsekwencji będzie jaśniejsza, zapewnimy spójne informacje, tak aby zawsze byli Państwo na bieżąco.

Jesteśmy przekonani, Brexit będzie stanowić źródło nowych możliwości w Wielkiej Brytanii dla firm takich jak Ecolab. Celem Ecolab jest odgrywanie kluczowej roli w nawiązywaniu nowych porozumień w celu wspierania ciągłości i rozwoju przedsiębiorstw naszych klientów. Chcemy zapewnić, że firma Ecolab jest przygotowana i inwestuje zasoby w celu zapewnienia sprawnego przejścia do nowej, pobrexitowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

Tutaj zamieściliśmy więcej informacji na temat Planu gotowości firmy Ecolab w przypadku Brexitu.

 

Kontakt

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie udzielimy odpowiedzi.

Paul Hey, Ecolab

Paul Hey

SVP & Market Head UK&IE

Laetitia Tettamanti, Ecolab

Laetitia Tettamanti

Communications Manager