Sekumatic_FDR_Produktpalette

Sekumatic™ FDR

Bezaldehydowa i wydajna ciecz do przygotowania chemiczno-termicznego w systemach odkażania łóżek i wózków. Zawiera wyjątkowy aktywny środek Glucoprotamin®. Nadaje się również do chemiczno-termicznej dezynfekcji basenów, a także do dezynfekcji masek ochronnych respiratorów w pralkach przemysłowych i RDG.

  1. Strona główna
  2. Nasze rozwiązania
  3. Nasza oferta
  4. Disinfectants for Surgical Instruments
  5. Sekumatic™ FDR

Kontakt

Zadzwoń do nas

Zespół handlowy

Wojciech Sobczyk, Country Manager Healthcare Polska: +48 501 38 26 21

Krzysztof Bas, District Manager Polska Zachodnia: tel. 501 332 885

Mariusz Szymański, District Manager Polska Wschodnia: tel. 502 442 757

Artur Idec, District Manager Polska Południowa: tel. 501 33 94 58

Marketing

Anna Ceglarz, Kierownik ds. marketingu w Polsce: tel. 501 52 66 27

Anna Rozumek, Pracownik ds. marketingu: tel. 12 2616 163

Kinga Dętkoś, Pracownik ds. marketingu: tel. 12 26 16 199

Proszę uzupełnić dane
Gdzie się znajdujesz?
Jak możemy się z Państwem skontaktować?
W czym możemy pomóc?

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

Charakterystyka produktu

Bezaldehydowa i wydajna ciecz do przygotowania chemiczno-termicznego w systemach odkażania łóżek i wózków.

  • Bezpieczna dezynfekcja
  • Skuteczne czyszczenie
  • Dobra kompatybilność materiałowa
Właściwości Korzyści
Bezaldehydowy z wyjątkowym aktywnym środkiem Glucoprotamin

Bezpieczna dezynfekcja w temperaturze 60°C, bezaldehydowa formuła przyjazna dla użytkownika

Niska zawartość środków powierzchniowo czynnych, obojętne pH Szczególnie niska pienność, bardzo dobra kompatybilność materiałowa, wysoka wydajność czyszczenia

Optymalnie dobrane składniki preparatu

Spełnia wymagania „AK-BWA”
Certyfikowany przez DEDEKRA EXAM (Instytut Badawczy ds. Ochrony Respiratorów) Dezynfekcja bezpieczna i nieszkodliwa dla materiałów stosowanych w urządzeniach do ochrony dróg oddechowych
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki maszynowemu dozowaniu Precyzyjne dozowanie. Brak kontaktu użytkownika z produktem

Jeżeli produkt jest stosowany w urządzeniach myjących i dezynfekujących (RDG) w obszarze medycznym, zalecamy użycie stężenia 10 ml/l w temperaturze 60°C oraz czas kontaktu wynoszący co najmniej 5 min. Przestrzegać instrukcji producenta systemu.

Zalecane stężenia do stosowania w myjniach łóżek i pojemników to 5-10 ml/l w temperaturze 60°C i z czasem kontaktu 90-120 s.

Podczas stosowania w pralkach przemysłowych i RDG do czyszczenia i dezynfekcji masek ochronnych respiratorów zaleca się dozowanie środka Sekumatic FDR w temperaturze wyższej niż 60°C. Przestrzegać instrukcji producenta systemu.

 

einsatztabelle_sekumatic_fdr_052015

Skład

Nikotynowe środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki alkoholowe, sekwestranty, inhibitory korozji

100 g preparatu jako substancje aktywne zawiera:

2,0 g glukoprotaminy, 2,0 g poli(oksy-1, 2-etandylu), alfa-2-(didecylometyloammonio)etyl]-omega-hydroksy-propionian (sól), 0,75 g chlorku benzalkoniowego

 

Użycie (po rozpoczęciu) Okres trwałości
 
W pojemniku
 
do nadrukowanego terminu ważności

1
W celu zapewnienia właściwego przechowywania środków higienicznych i dezynfekujących należy przechowywać oryginalne pojemniki (kanistry, wiadra lub butelki) ze skoncentrowanymi środkami dezynfekującymi (lub w proszku) w temperaturze poniżej 25°C, w suchym i czystym otoczeniu. Krótki okres przechowywania poniżej lub powyżej wskazanej temperatury przechowywania (np. podczas transportu) nie zmniejszy skuteczności.
Po każdym użyciu pojemniki należy szczelnie zamknąć. Należy również uważać, aby koncentrat pozostający w pojemniku nie został zanieczyszczony podczas przygotowywania roztworu do użycia.


Dane chemiczno-fizyczne
Gęstość 20°C 1,03 g/ml
Wartość pH* (koncentrat) 20°C około 5,5
Wartość pH* (ciecz, 5-10 ml/l w wodzie demineralizowanej) 20°C 6–8

* Pomiary wartości pH w warunkach roboczych zawsze należy prowadzić przy użyciu miernika pH z kompensacją temperatury.

 

pikto_instrumente_maschinellŚrodek dezynfekcyjny do urządzeń medycznych
0297


 

Należy ostrożnie korzystać z produktów biobójczych. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i informacjami o produkcie.

 

 

Inne polecane produkty

Inne interesujące produkty z naszego asortymentu:

ecolab_fa_installiert
Układ przenoszenia ECOLAB

System pompowania chemikaliów do obróbki w atmosferze 25 VA

DO POBRANIA

Szczegółowe informacje na temat produktu, w tym wielkości opakowań i kody produktów, są dostępne w broszurze produktowej poniżej.

Healthcarereceptionarea550x310
ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Współpracując z klientami, Ecolab Healthcare zapewnia im poprawę wydajności, lepsze efekty końcowe oraz minimalizację ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych.