MAXX2 Images

MAXX2 

To bezpieczne rozwiązanie gwarantujące maksymalną skuteczność czyszczenia. Linia produktów MAXX2 uwzględnia wszystkie kluczowe oczekiwania związane z pielęgnacją obiektu oraz poprawia bezpieczeństwo Państwa największej inwestycji – Państwa personelu.

Linia produktów, którym można zaufać

Program MAXX2 oferuje szeroki asortyment produktów nie wymagających stosowania środków ochrony indywidualnej. Te innowacyjne produkty można stosować bez obaw dla każdego obszaru, zapewniając wysoką skuteczność czyszczenia.

  • Asortyment MAXX2 jest jednym z najbardziej wydajnych spośród dostępnych na rynku*
  • Formuły przyjazne dla materiałów**
  • Produkty do czyszczenia konserwującego z certyfikatem EU Flower
  • Możliwość dostosowania stężenia produktu do poziomu zabrudzenia 
  • Minimalizuje wpływ na środowisko naturalne
  • Barwnie kodowane produkty dla łatwej identyfikacji obszaru zastosowania
  • Nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, środków ochrony indywidualnej i instrukcji bezpieczeństwa

*Produkty poddano testowi porównawczemu razem z różnymi produktami konkurencyjnymi (test Gardnera).

** Przed użyciem należy sprawdzić zgodność materiałową na małej, niewidocznej powierzchni

MAXX2 Images

Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne

Produkty z linii Maxx2 w bezpieczny sposób podnoszą skuteczność mycia, a ponieważ są stosowany głównie w niskim stężeniu, zapewniając zmniejszenie kosztów sprzątania i ograniczając ilość odpadów opakowaniowych oraz emisję CO2 związaną z transportem produktów.


Produkty MAXX2

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z powiązanymi produktami.

FRS Covid page image

Koronawirus (COVID-19)

W odpowiedzi na pandemię COVID-19, globalny zespół ekspertów Ecolab przygotował szereg materiałów i istotnych informacji, które pomoga zapewnić czyste, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.  Pomagamy chronić i budować pewność siebie wśród pracowników, gości, mieszkańców i osób odwiedzających.

Female white TM talking with white male chef about dishware

Programy wspierane przez obsługę na najwyższym poziomie

Przedstawiciele Ecolab wraz z zespołem naukowców i branżowych specjalistów świadczą regularny serwis, obsługują sprzedaż i zapewniają wsparcie, a także prowadzą szkolenia i inspekcje w obiektach klientów. Pomagamy klientom zmniejszać zużycie mediów, optymalizować nakład pracy oraz poprawiać funkcjonowanie i wydajność całej organizacji.

sustainabilityreport

Nasz wpływ na zrównoważony rozwój

W Ecolab zrównoważony rozwój stanowi integralną część wszystkiego, co robimy. Za sprawą technologii, informacji, usług świadczonych bezpośrednio u klienta i szkoleń pomagamy firmom na całym świecie w osiąganiu świetnych wyników biznesowych, zwiększając jednocześnie pozytywne oddziaływanie środowiskowe i społeczne. To, co robimy — i jak to robimy — ma znaczenie, również dla naszych pracowników, klientów i społeczności.