Program ECOLAB EVERYDAY

SZYBSZE LISTY KONTROLNE I ZWIĘKSZONA SPÓJNOŚĆ
ECOLAB EVERYDAY automatyzuje listy kontrolne bezpieczeństwa żywności i integruje dane z takich źródeł jak audyty obejmujące bezpieczeństwo żywności, inspekcje ministerstwa zdrowia i wykorzystanie produktów do utrzymania czystości i higieny. Pomaga to zwiększyć wydajność kompleksowych procesów w restauracjach i zapewnia ochronę w obliczu wyjątkowych wyzwań z zakresu higieny oraz jednocześnie przyśpiesza działanie i zwiększa przejrzystość i dokładność danych.


TECHNOLOGIA POŁĄCZONA Z USŁUGĄ
ECOLAB EVERYDAY to innowacyjne rozwiązanie technologiczne bazujące na danych, które wspierane jest przez nasz zespół ekspertów z zakresu bezpieczeństwa żywności. Używając ECOLAB EVERYDAY, zawsze możemy przeanalizować dane z różnych źródeł oraz pomóc operatorom w ostatecznym wytypowaniu restauracji najbardziej narażonych na ryzyko wystąpienia problemów z bezpieczeństwem żywności. W takim przypadku koordynowane są plany działania, by zapewnić szkolenie naprawcze i ustanowić spójność w lokalizacjach zagrożonych ryzykiem.


UPROSZCZENIE NADZORU KOMÓRKI OPERACYJNEJ I ZARZĄDZAJĄCEJ
ECOLAB EVERYDAY łączy w sobie cyfrowe listy kontrolne, zdalne zarządzanie temperaturą i komunikacją typu push w celu zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do informacji podczas dostarczania szerokiego zakresu informacji na temat bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwie.


Kay Protect Employee with manager looking at tablet together.

Przedstawiamy ECOLAB EVERYDAY

Wykorzystując technologię do łatwiejszego monitorowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, ECOLAB EVERYDAY oferuje unikalne połączenie gromadzenia i analizowania danych oraz działań naprawczych, zapewniając kompletny program wykraczający poza zakres monitorowania ryzyka w bezpieczeństwie żywności.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • Poprawa zgodności list kontrolnych
  • Zwiększenie poprawności list kontrolnych

OSZCZĘDNOŚCI

  • Skrócony czas poświęcony wypełnianiu list kontrolnych przez restauracje
  • Krótszy czas spędzony przez kadrę kierowniczą na nadzorowaniu list kontrolnych

PROSTOTA

  • Łatwość użytkowania
  • Intuicyjne raporty upraszczające zarządzanie
  • Automatycznie zarządzanie hierarchią organizacyjną

Galeria wideo

 Cyfrowa lista kontrolna
 Strumienie danych
Zintegrowana usługa
Powiadomienie o sprawozdaniach

ECOLAB EVERYDAY a manualne 
nadzorowanie żywności

Każdego dnia personel restauracji spędza wiele godzin na dokonywaniu pomiarów i zapisywaniu temperatur na żywności podawanej klientom. Im więcej czasu spędzają na uzupełnianiu list kontrolnych, tym mniej czasu mają na wykonanie innych zadań. Zobacz, jak ECOLAB EVERYDAY może poprawić wydajność w kuchni.