Bezpłatna lista kontrolna COVID-19

Podczas globalnej pandemii konsumenci szczególnie obawiają się ryzyka związanego z kuchnią, więc należy wdrożyć skuteczną ochronę, która nie zwiększa stopnia złożoności procesu przygotowywania żywności. KAY® PROTECT™ zapewnia listę kontrolną do zarządzania zadaniami oraz bezpłatną listę kontrolną COVID-19 z procedurami ponownego otwarcia kuchni, by zagwarantować bezpieczeństwo żywności i zdrowe środowisko pracy.

Więcej informacji uzyskają Państwo u przedstawiciela Ecolab.

PROGRAM KAY PROTECT

SZYBSZE LISTY KONTROLNE I ZWIĘKSZONA SPÓJNOŚĆ
KAY PROTECT automatyzuje listy kontrolne bezpieczeństwa żywności i integruje dane z takich źródeł, jak audyty obejmujące bezpieczeństwo żywności, inspekcje ministerstwa zdrowia i wykorzystanie produktów do utrzymania czystości i higieny. Pomaga to zwiększyć wydajność kompleksowych procesów w restauracjach i zapewnia ochronę w obliczu wyjątkowych wyzwań z zakresu higieny oraz jednocześnie przyśpiesza działanie i zwiększa przejrzystość i dokładność danych.


TECHNOLOGIA POŁĄCZONA Z USŁUGĄ
KAY PROTECT to innowacyjne rozwiązanie technologiczne bazujące na danych, które wspierane jest przez nasz zespół ekspertów z zakresu bezpieczeństwa żywności. Używając KAY PROTECT, zawsze możemy przeanalizować dane z różnych źródeł oraz pomóc operatorom w ostatecznym wytypowaniu restauracji najbardziej narażonych na ryzyko wystąpienia problemów z bezpieczeństwem żywności. W takim przypadku koordynowane są plany działania, by zapewnić szkolenie naprawcze i ustanowić spójność w lokalizacjach zagrożonych ryzykiem.


UPROSZCZENIE NADZORU KOMÓRKI OPERACYJNEJ I ZARZĄDZAJĄCEJ
KAY PROTECT łączy w sobie cyfrowe listy kontrolne, zdalne zarządzanie temperaturą i komunikacją typu push w celu zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do informacji podczas dostarczania szerokiego zakresu informacji na temat bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwie.


Kay Protect TR & Manager

PRZEDSTAWIAMY KAY PROTECT

Wykorzystując technologię do łatwiejszego monitorowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, KAY PROTECT oferuje unikalne połączenie gromadzenia i analizowania danych oraz działań naprawczych, zapewniając kompletny program wykraczający poza zakres monitorowania ryzyka w bezpieczeństwie żywności.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • Poprawa zgodności list kontrolnych
  • Zwiększenie poprawności list kontrolnych

OSZCZĘDNOŚCI

  • Skrócony czas poświęcony wypełnianiu list kontrolnych przez restauracje
  • Krótszy czas spędzony przez kadrę kierowniczą na nadzorowaniu list kontrolnych

PROSTOTA

  • Łatwość użytkowania
  • Intuicyjne raporty upraszczające zarządzanie
  • Automatycznie zarządzanie hierarchią organizacyjną
Cyfrowa lista kontrolna
Checklist
Strumienie danych
Strumienie danych
Zintegrowana usługa
Integrated Services
Powiadomienie o sprawozdaniach
Sprawozdawczość

KAY PROTECT a MANUALNE 
NADZOROWANIE ŻYWNOŚCI

Każdego dnia personel restauracji spędza wiele godzin na dokonywaniu pomiarów i zapisywaniu temperatur na żywności podawanej klientom. Im więcej czasu spędzają na uzupełnianiu list kontrolnych, tym mniej czasu mają na wykonanie innych zadań. Zobacz, jak Kay Protect może poprawić wydajność w kuchni.