Dezynfekcja w trakcie produkcji

Z Inspexx 210

Dzięki technologii Inspexx Państwa firma zyskuje korzyści płynące z podwyższonego poziomu higieny na liniach produkcyjnych podczas procesu produkcyjnego.

Interwencja higieniczna Inspexx obejmuje:

 • poprawę higieny linii produkcyjnych i otoczenia,
 • poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • poprawę bezpieczeństwa operatorów,
 • zmniejszony ślad CO2,
 • kontrolę kosztów,
 • przygotowanie audytu z przejrzystym protokołem i dokumentacją.

W przeciwieństwie do mycia i dezynfekcji, które mają miejsce na końcu długiej zmiany produkcyjnej, Insepxx 210 jest stosowany na powierzchniach przetwórczych w sposób ciągły w trakcie procesu produkcyjnego w celu powstrzymania niepożądanego rozwoju drobnoustrojów. Pomaga ograniczyć gromadzenie się zanieczyszczeń organicznych i zapobiega późniejszym zakażeniom krzyżowym na linii produkcyjnej. 

Dezynfekcja w trakcie produkcji z Inspexx 210 to sprawdzona metodologia, przyjęta jako:

 1. Alternatywny system o działaniu podobnym do gorącej wody o temperaturze 82°C na liniach ubojowych i rozbiorowych (rozporządzenie (WE) 853/2004). 
 2. Skuteczny produkt biobójczy (BPR (UE) 528/2012) do dezynfekcji powierzchni twardych w obszarach przetwarzania żywności, np. przenośniki taśmowe lub skrzynki na żywność.

Inspexx 210

 • Szybko działający płyn na bazie mieszanych peroksokwasów 
 • Niskie stężenie wynoszące 0,16%
 • Używany z zimną wodą
 • Skuteczny przy bardzo krótkim czasie kontaktu, nawet w przypadku zabrudzeń organicznych

Sprzęt dozujący

 • Bezpieczny i niezawodny sprzęt dozujący o różnych wymiarach dopasowanych do przeznaczenia
 • Opracowany przez inżynierów na podstawie przepustowości, rozmiaru i warunków w miejscu zbadanym przez ekspertów terenowych Ecolab

Serwis i konserwacja

 • Ekspertyza Ecolab, w tym doradztwo, wykonanie, walidacja i weryfikacja procedury 
 • Planowany serwis na podstawie umowy sprzętowej i serwisowej
 • Lokalne zespoły Inspexx Champions łączą siły w celu świadczenia usług na światowym poziomie

Zasoby

Mięso

Aby zapobiec zakażeniom krzyżowym i zminimalizować przenoszenie drobnoustrojów na liniach ubojowych, rozporządzenie (WE) nr 853/2004 wymaga, aby rzeźnie i zakłady rozbioru posiadały urządzenia do dezynfekcji narzędzi z gorącą wodą dostarczaną w temperaturze nie niższej niż 82°C lub alternatywny system o podobnym działaniu.

Drób

Celem obróbki narzędzi, takich jak wiertarki do kości miednicy, maszyny do nacinania skóry podbrzusza, haki do pakowania, patroszarki, aparaty ubojowe, maszyny do nacinania skóry szyi, urządzenia do usuwania płuc itp., jest zmniejszenie liczby bakterii, które mogły zostać przeniesione z potencjalnie skażonych zwierząt poddawanych ubojowi lub z powodu błędów w procesie uboju.

Ryby

Zanieczyszczenia występujące w zakładach przetwórstwa rybnego mogą powodować problemy w dalszej części łańcucha dostaw. 
Wady jakościowe prowadzą do zepsucia produktu i wpływają na okres przydatności do spożycia. Zanieczyszczenie drobnoustrojami chorobotwórczymi, stanowiące zagrożenie dla konsumentów, jest szczególnie istotne.