Hydrex S

hydrex s

Antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry i rąk przed operacją

Hydrex S jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Lek zawiera substancję czynną chlorheksydyny diglukonian, która działa na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz na niektóre wirusy i grzyby. Do stosowania jako antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry rąk przed operacją oraz do dezynfekcji skóry przed operacją.

Hydrex® S
4% płyn na skórę
Chlorheksydyny diglukonian

Kiedy nie stosować leku Hydrex S:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorheksydynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • do odkażania jam ciała.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Hydrex S

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Nie może dojść do kontaktu leku Hydrex S z tkanką mózgu i opon mózgowych. Chronić oczy i uszy przed lekiem. Kontakt leku z uchem środkowym może spowodować utratę słuchu. Zachować ostrożność przy przemywaniu lekiem głowy. W razie kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody.


Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Hydrex S na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hydrex S

Lek może wywoływać reakcje alergiczne wynikające z nadwrażliwości na chlorheksydyny diglukonian, tlenek dialkiloaminy lub czerwień koszenilową. Lek zawiera alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.


Sposób użycia:

Wyłącznie do użytku zewnętrznego – stosowania miejscowego na skórę.


Jako środek antyseptyczny do mycia rąk

 • zmoczyć wodą ręce i przedramiona
 • następnie nanieść na nie 5 ml leku i wcierać w skórę przez 1 minutę
 • dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą, a następnie osuszyć.

Do dezynfekcji skóry rąk przed operacją

 • zmoczyć wodą ręce i przedramiona
 • następnie nanieść na nie 5 ml leku i wcierać w skórę przez 1 minutę, a paznokcie czyścić szczoteczką do rąk
 • następnie spłukać wodą ręce oraz przedramiona
 • ponownie nanieść na nie 5 ml leku i wcierać w skórę przez 2 minuty
 • dokładnie spłukać ręce oraz przedramiona wodą i osuszyć.

Do dezynfekcji skóry przed operacją

 • po kąpieli w dniu poprzedzającym zabieg, lekko zwilżoną skórę całego ciała przemyć 25 ml leku
 • należy zwrócić szczególną uwagę na okolice pępka, pach, pachwin i krocza. Następnie spłukać dokładnie całe ciało wodą i wysuszyć czystym ręcznikiem
 • opisaną procedurę powtórzyć w dniu operacji.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydrex S

Chlorheksydyna słabo przenika z powierzchni skóry do organizmu. W razie połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zastosuje płukanie żołądka oraz leczenie objawowe, stosowne do stanu klinicznego pacjenta.

Jak każdy lek, lek Hydrex S może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek może wywoływać reakcje alergiczne wynikające z nadwrażliwości na chlorheksydyny diglukonian, czerwień koszenilową lub tlenki alkiloaminy, szczególnie po wielokrotnym użyciu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Termin ważności: 3 lata.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Hydrex S

Substancja czynna:

100 g płynu na skórę zawiera 3,876 g chlorheksydyny diglukonianu.

Substancje pomocnicze:

glicerol, tlenek dialkiloaminowy, alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym, hydroksyetyloceluloza, substancja zapachowa, czerwień koszenilowa (E 124), woda oczyszczona.


Jak wygląda lek Hydrex S i co zawiera opakowanie

Hydrex S to płyn na skórę.

Opakowanie:

butelki zawierające 250 ml lub 500 ml płynu na skórę lub kanister zawierający 5000 ml płynu na skórę.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 12029/M/01
Data zatwierdzenia ulotki: 2011/09/15/.


Dostępne opakowania

Jednostkowe Handlowe Symbol
Butelka 500 ml 12 x 500 ml 3044170
Pompka do butelki Hydrex S 12 szt. 10042880

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Poznaj inne produkty do higieny rąk

Odwiedzający, którzy przeczytali tę historię, przeczytali również

DO POBRANIA

Szczegółowe informacje na temat produktu, w tym wielkości opakowań i kody produktów, są dostępne w broszurze produktowej poniżej.

Healthcarereceptionarea550x310
ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Współpracując z klientami, Ecolab Healthcare zapewnia im poprawę wydajności, lepsze efekty końcowe oraz minimalizację ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych.