Ecolab CIP Optimization Services

Usługa optymalizacji mycia na miejscu (CIP) Ecolab

Optymalna wydajność systemów CIP ma kluczowe znaczenie dla wydajnej i skutecznej produkcji w branży farmaceutycznej; ta sama zasada ma zastosowanie do sposobu mycia.

Czas poświęcony na mycie jest kosztowny. Oznacza to przestój systemu, a uruchomienie zautomatyzowanych procesów często wiąże się ze zużyciem dużych ilości zasobów, takich jak woda, energia i środki chemiczne. Optymalizacja całego procesu może pomóc zakładom w ograniczeniu kosztów i czasu mycia bez wpływu na jakość produktu.

W każdym procesie produkcyjnym utrzymanie czystego środowiska poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom mikrobiologicznym lub zakażeniom krzyżowym ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i jakości produktów, ograniczając tym samym ryzyko regulacyjne.

Właśnie dlatego wymagane jest wprowadzenie zatwierdzonego procesu. SOP powinien wyznaczać parametry czterech czynników czystości systemu: czas, działanie mechaniczne, stężenie chemiczne i temperaturę. Podczas gdy niewielkie zmiany wprowadzone w dowolnym z wymienionych elementów mogą przełożyć się na subtelną poprawę wydajności, bliższe przyjrzenie się wszystkim czterem elementom może pomóc w zidentyfikowaniu możliwości i przygotowaniu planu, który umożliwi czerpanie rzeczywistych korzyści ze zwiększenia wydajności.

Wspólnie z ekspertami Ecolab mogą Państwo za pierwszym razem uzyskać odpowiedni poziom optymalizacji.

 W ramach audytu Państwa zakładów możemy odkryć nowe, wartościowe możliwości, które obejmują:

  • Ograniczenie zużycia energii, wody i środków chemicznych.
  • Skrócenie czasu mycia.
  • Wyeliminowanie interwencji wymagających ręcznego mycia.
  • Ograniczenie wpływu na środowisko.
  • Zwiększenie opłacalności.
  • Zapewnienie zgodności z obecnymi zasadami GMP i regulacjami.
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa personelu.


Możemy to osiągnąć poprzez:

CIP Optimization Lab Services

Usługi laboratoryjne

Zidentyfikowanie i zbadanie próbek zanieczyszczeń i osadów pozwala przygotować szybszą i bardziej skuteczną rekomendację.

Nasz wkład: Poprzez zaawansowane badania i testy nasz zespół sprawdza, czy dany roztwór chemiczny jest w pełni skuteczny przeciwko Państwa unikalnym, ukierunkowanym zabrudzeniom, czy można go łatwo spłukać i usunąć z systemu i czy działa w optymalnym stężeniu.

CIP Optimization Site Surveys

Oceny obiektu

Nasz zespół współpracuje z Państwem w celu poznania Państwa celów, KPI oraz obecnego procesu walidacji, a także sprawdza cały sprzęt oraz metody stosowane w produkcji i podczas mycia.

Nasz wkład: Nasze formalne rekomendacje na temat optymalizacji są dopasowane do Państwa kluczowych wskaźników wydajności (bezpieczeństwa, oszczędności wody, skuteczności itp.). Przygotowany przez nas raport podsumowuje potencjalne oszczędności oraz strategię wdrażania, która pozwoli zminimalizować przerwy w produkcji.