Ecolab-Service-Employees-at-a-business-table

Drainspexx

Odpływy są miejscem przeznaczenia resztek organicznych i wody do płukania po produkcji. Dokładne czyszczenie oraz dezynfekcja odpływów są kluczowe dla utrzymania idealnego standardu higieny. Istniejące metody dezynfekcji odpływów, takie jak spłukiwanie czy umieszczanie w odpływach tabletek chloru, są często nieskuteczne, ponieważ nie nasycają całej wewnętrznej powierzchni rury odpływowej.​

Drainspexx jest łatwą oraz niezawodną metodą dla producentów żywności, aby znacząco zredukować mikroorganizmy chorobotwórcze w odpływach, aby zapobiec zanieczyszczeniom krzyżowym na powierzchniach mających kontakt z żywnością oraz wspierać bezpieczeństwo żywności.

 • Drainspexx jest idealnym wykończeniem po regularnym czyszczeniu, dezynfekcji i suszeniu oraz aplikuje środek dezynfekujący w postaci mgły do odpływu.
 • W ten sposób prądki gruźlicy brodawkującej, enterobakterie oraz bakterie Listeria są znacznie zredukowane w porównaniu z samym czyszczeniem i dezynfekcją na mokro.
 • Często stosowany staje się stałym elementem reżimu higienicznego w strefach o wysokim standardzie i daje pewność skuteczności procedury dogłębnego czyszczenia przed rozpoczęciem nowego cyklu produkcji. 

 

Drainspexx-logo

Kompletna koncepcja​

 • Pomiar odpływu i kontrola wykonalności
 • Zalecenia dotyczące rozwiązań higienicznych oraz czyszczenia odpływów
 • Plan higieny odpływów
 • Biocyd - gotowy do użycia, przetestowany i sprawdzający się w zamgławianiu
 • Dedykowany sprzęt obsługiwany przez Ecolab
 • Szkolenie operatora
 • - Czyszczenie odpływu (Campden BRI)
  - Dezynfekcja odpływu poprzez zamgławianie

Skorzystaj z rozszerzonej
ekspertyzy Ecolab w zakresie bezpieczeństwa żywności