Sekumatic_FD

Sekumatic™ FD

Płynne środki dezynfekcyjne do chemiczno-termicznego przygotowania narzędzi i akcesoriów medycznych wrażliwych na temperaturę — przyjazne dla materiałów w temperaturze 60°C. Działają skutecznie przeciw bakteriom (w tym prątkom gruźlicy), przeciw drożdżom i wirusom, zgodnie z zaleceniami RKI z 01/2004 (DVV 2008). Sekumatic™ FD znakomicie współpracuje ze środkami czyszczącymi z rodziny Sekumatic™.

  1. Strona główna
  2. Nasze rozwiązania
  3. Nasza oferta
  4. Disinfectants for Surgical Instruments
  5. Sekumatic™ FD

Kontakt

Zadzwoń do nas

Zespół handlowy

Wojciech Sobczyk, Country Manager Healthcare Polska: +48 501 38 26 21

Krzysztof Bas, District Manager Polska Zachodnia: tel. 501 332 885

Mariusz Szymański, District Manager Polska Wschodnia: tel. 502 442 757

Artur Idec, District Manager Polska Południowa: tel. 501 33 94 58

Marketing

Anna Ceglarz, Kierownik ds. marketingu w Polsce: tel. 501 52 66 27

Anna Rozumek, Pracownik ds. marketingu: tel. 12 2616 163

Kinga Dętkoś, Pracownik ds. marketingu: tel. 12 26 16 199

Proszę uzupełnić dane
Gdzie się znajdujesz?
Jak możemy się z Państwem skontaktować?
W czym możemy pomóc?

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

Charakterystyka produktu

Skuteczność o szerokim spektrum

  • Bezpieczna dezynfekcja
  • Dobra kompatybilność materiałowa
  • Odpowiedni do materiałów wrażliwych na temperaturę

Właściwości Korzyści
Bezpieczna dezynfekcja

Bakteriobójczy, drożdżobójczy, wirusobójczy w temperaturze 60°C

Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, obojętny odczyn pH Szczególnie niska pienność, dobra kompatybilność materiałowa, nadaje się do materiałów zarówno termolabilnych, jak i termostabilnych

Zawiera inhibitor korozji

Długotrwała retencja wartości narzędzi i przyrządów medycznych

W przypadku zastosowania w odpowiednich urządzeniach do mycia i dezynfekcji (RDG) uzyskuje się działanie dezynfekujące w stężeniu co najmniej 10 ml/l w temperaturze 55-60°C i w czasie kontaktu co najmniej 5 minut. Wybór programu jest dokonywany zgodnie ze szczegółami podanymi przez producenta. Dawkowanie odbywa się przy użyciu oddzielnych pomp dozujących współpracujących z maszyną.

Substancja czynna w 100 g produktu:
20 g glutaralu

Użycie (po rozpoczęciu) Okres trwałości
 
W pojemniku
 
do nadrukowanego terminu ważności

1
W celu zapewnienia właściwego przechowywania środków higienicznych i dezynfekujących należy przechowywać oryginalne pojemniki (kanistry, wiadra lub butelki) ze skoncentrowanymi środkami dezynfekującymi (lub w proszku) w temperaturze poniżej 25°C, w suchym i czystym otoczeniu. Krótki okres przechowywania poniżej lub powyżej wskazanej temperatury przechowywania (np. podczas transportu) nie zmniejszy skuteczności.
Po każdym użyciu pojemniki należy szczelnie zamknąć. Należy również uważać, aby koncentrat pozostający w pojemniku nie został zanieczyszczony podczas przygotowywania roztworu do użycia.

Dane chemiczno-fizyczne
Gęstość 20°C 1,04 g/ml

pH value* (undiluted)

20°C około 3,5
Wartość pH* (ciecz, 10 ml/l w wodzie DM) 20°C około 6-8

* Pomiary wartości pH w warunkach roboczych zawsze należy prowadzić przy użyciu miernika pH z kompensacją temperatury.

 

pikto_instrumente_maschinellŚrodek dezynfekcyjny do urządzeń medycznych
0297