Sekumatic_FD

Sekumatic™ FD

Płynne środki dezynfekcyjne do chemiczno-termicznego przygotowania narzędzi i akcesoriów medycznych wrażliwych na temperaturę — przyjazne dla materiałów w temperaturze 60°C. Działają skutecznie przeciw bakteriom (w tym prątkom gruźlicy), przeciw drożdżom i wirusom, zgodnie z zaleceniami RKI z 01/2004 (DVV 2008). Sekumatic™ FD znakomicie współpracuje ze środkami czyszczącymi z rodziny Sekumatic™.

Charakterystyka produktu

Skuteczność o szerokim spektrum

  • Bezpieczna dezynfekcja
  • Dobra kompatybilność materiałowa
  • Odpowiedni do materiałów wrażliwych na temperaturę

Główne cechy Korzyści
Bezpieczna dezynfekcja

Bakteriobójczy, drożdżobójczy, wirusobójczy w temperaturze 60°C

Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, obojętny odczyn pH Szczególnie niska pienność, dobra kompatybilność materiałowa, nadaje się do materiałów zarówno termolabilnych, jak i termostabilnych

Zawiera inhibitor korozji

Długotrwała retencja wartości narzędzi i przyrządów medycznych

W przypadku zastosowania w odpowiednich urządzeniach do mycia i dezynfekcji (RDG) uzyskuje się działanie dezynfekujące w stężeniu co najmniej 10 ml/l w temperaturze 55-60°C i w czasie kontaktu co najmniej 5 minut. Wybór programu jest dokonywany zgodnie ze szczegółami podanymi przez producenta. Dawkowanie odbywa się przy użyciu oddzielnych pomp dozujących współpracujących z maszyną.

 

pikto_instrumente_maschinellŚrodek dezynfekcyjny do instrumentów medycznych
0297