System Aqua Energy

System Aqua Energy


Rozwiązanie pozwalające na oszczędzanie wody i energii

System Aqua Energy System to centralny bufor energii cieplnej do gromadzenia i redystrybucji gorącej wody ogrzewanej za pomocą bezpłatnej, odzyskanej energii.

Główne cechy

  • buforowy system gorącej wody ze zintegrowanymi strefami temperaturowymi
  • inteligentny panel sterowania
  • nieustanna kontrola temperatury
  • zintegrowane czujniki poziomu
  • pompy dystrybucyjne sterowane falownikiem
  • monitor odzysku energii (opcja)
  • dodatkowe ogrzewanie parą (opcja)
  • dodatkowe ogrzewanie Aqua Heater Plus T (opcja)

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy pobrać kartę charakterystyki Aqua Energy System

Powiązany sprzęt

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z powiązanym sprzętem