Grupy pracownicze ERG Ecolab wyróżnione dwiema nagrodami Diversity Impact Awards na konferencji Talent Dimensions Global ERG Network 2023.

20 października 2023 r.
Ecolab associates accepting the Talent Dimension’s 2023 Diversity Impact Award for Top 10 of enterprise-wide ERG programs and Top 25 individual ERG.

Programy grup pracowniczych Ecolab znalazły się w czołówce 10 korporacyjnych grup pracowniczych, a grupa pracownicza Pride Ecolab została uznana za indywidualną grupę pracowniczą numer 25 podczas ceremonii wręczenia nagród 2023 Diversity Impact Awards podczas konferencji Global ERG Network w Waszyngtonie. Ceremonia wręczenia nagród Diversity Impact Awards podczas konferencji Global ERG Network w Waszyngtonie jest uhonorowaniem wysiłków, jakie pracownicy Ecolab podejmują, aby stworzyć różnorodne oraz zintegrowane miejsce pracy.   

„Jestem niesamowicie dumna z naszych grup pracowniczych i ważnej pracy, którą wykonały, gdy nadal kultywujemy kulturę przynależności w Ecolab” – powiedziała Laurie Marsh, wiceprezes ds. zasobów ludzkich oraz globalny sponsor grupy pracowniczej Pride Ecolab. „Nasze różnorodne perspektywy są naszą największą siłą, napędzają innowacje i rozwój naszej firmy, a nasze grupy pracownicze pomagają zapewnić, że każdy głos jest wysłuchany”. 

Aby zostać wyróżnioną nagrodą Top 10 lub Top 25, grupa pracownicza musi wykazać się wybitnym wkładem i osiągnięciami w prowadzeniu praktyk różnorodności, równości i integracji w swojej organizacji. Kandydaci do nagród 2023 Diversity Impact Awards zostali wybrani na podstawie sześciu parametrów, w tym

  • Udokumentowanych wyników w zakresie wpływu na organizację
  • Udokumentowanych wyników w zakresie zarządzania talentami
  • Udokumentowanych wyników potwierdzających kulturę integracji
  • Udokumentowanego zaangażowania kierownictwa
  • Pomiarów i odpowiedzialności
  • Komunikacji i edukacji

Sieć wsparcia dla pracowników i sojuszników LGBTQ+, grupa pracownicza Ecolab Pride ma na celu zwiększenie widoczności swoich członków oraz wspieranie poczucia dumy w całym Ecolab. Grupa Pride współpracuje z działem kierowniczym oraz pracownikami w celu tworzenia inicjatyw wspierających społeczność LGBTQ+.

Na przykład, Pride popierała i przewodziła dążeniom do zwiększenia liczby neutralnych płciowo łazienek w biurach Ecolab. W siedzibie głównej Ecolab znajduje się obecnie siedem neutralnych płciowo łazienek, co pomaga zwiększyć bezpieczeństwo oraz poczucie integracji pośród pracowników. We współpracy z zespołami ds. zapomóg, różnorodności, równości i integracji oraz komunikacji, grupa Pride opracowała również przewodnik po zapomogach LGBTQ+, który zawiera firmowe zapomogi, które najprawdopodobniej pomogą pracownikom ze społeczności LGBTQ+.  

Ponad 7,000 pracowników jest zaangażowanych w grupy inicjowane i prowadzone przez pracowników Ecolab 11, które reprezentują unikalne kultury, doświadczenia i pochodzenie w 72 krajach. 

Talent Dimensions jest jedną z kilku instytucji, które doceniły firmę Ecolab za jej postępy i wsparcie w zakresie różnorodności, równości i integracji. Inne wyróżnienia obejmują tytuł jednej z najlepszych 50 firm, dla których warto pracować, przyznany przez DiversityInc., bycie w rankingu Bloomberg's Gender Equality Index oraz tytuł najlepszej firmy, dla której warto pracować, przyznany przez Human Rights Campaign. 

W ostatnich latach firma Ecolab rozszerzyła inicjatywy dotyczące różnorodności, równości i integracji oraz możliwości rozwoju, w tym zwiększyła liczbę różnorodnych pracowników na stanowiskach wykonawczych oraz kierowniczych. Grupy pracownicze Ecolab odegrały ważną rolę w tym postępie i będą ją nadal odgrywać w nadchodzących latach. 

„Miałem zaszczyt zobaczyć z pierwszej ręki, w jaki sposób grupy pracownicze ukształtowały naszą organizację i jej rozwój” – powiedział Dexter Davis, wiceprezes ds. globalnej różnorodności, równości i integracji w Ecolab. „Wyróżnienie to jest świadectwem ich ciężkiej pracy oraz ciągłego zaangażowania w tworzenie bardziej zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy i świata”. 


O Ecolab

Zaufany partner milionów klientów, Ecolab (NYSE:ECL) to globalny lider zrównoważonych rozwiązań związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług chroniących ludzkie zdrowie i kluczowe zasoby naturalne niezbędne do życia. Bazując na wieku poświęconym innowacjom, Ecolab osiąga roczne przychody na poziomie 14 miliarda dolarów, zatrudnia ponad 47 000 pracowników oraz działa w ponad 170 krajach na całym świecie. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na badaniach naukowych, wiedzę opartą na danych oraz światowej klasy usługi w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności, utrzymania czystych i bezpiecznych środowisk, optymalizacji zużycia wody i energii. Innowacyjne rozwiązania Ecolab poprawiają wydajność operacyjną i wspieraja zrównoważony rozwój dla klientów z branż żywności, ochrony zdrowia, przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, hotelarstwa oraz przemysłu. www.ecolab.com

Obserwuj nas na LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc i Facebooku @Ecolab.

 


Powiązane informacje