Ecolab publikuje globalne badanie na temat stanu zarządzania zasobami wodnymi, ujawniając troskę konsumentów o światowy stan wody

18 września 2023 r.
Hands catching running water

Badanie Ecolab Watermark™ wykazało, że zagrożenie czystości i bezpieczeństwa wody jest istotną kwestią środowiskową dla konsumentów na całym świecie, w tym dla 81% respondentów ze Stanów Zjednoczonych.

Ecolab, globalny lider zrównoważonego rozwoju oferujący rozwiązania i usługi związane z wodą, ogłosił dziś wyniki inauguracyjnego badania Ecolab Watermark™. Globalne badania konsumenckie zbadały stan zarządzania zasobami wodnymi poprzez jej znaczenie, wykorzystanie, związek z klimatem i odpowiedzialność pośród kluczowych populacji konsumentów na całym świecie.

Według organizacji World Resources Institute do 2030 roku nasza planeta stanie w obliczu 56% deficytu wody, a według Narodów Zjednoczonych 1,6 miliardy ludzi nie będzie miało dostępu do bezpiecznie zarządzanej wody pitnej. To właśnie w obliczu tego palącego kryzysu wodnego Ecolab opracował badanie Ecolab Watermark, aby zidentyfikować trendy, pomóc w edukacji i pobudzać działania wśród zaintersowanych z branży, w szczególności z Azji i Pacyfiku, Chin, Europy, Indii / Bliskiego Wschodu / Afryki (strefy IMEA), Ameryki Łacińskiej i Stanów Zjednoczonych.

Wśród globalnych ustaleń badanie Ecolab Watermark ujawniło kilka krytycznych tendencji związanych z wodą:

  • Dostęp do czystej i bezpiecznej wody jest kwestią najwyższej wagi dla konsumentów w każdym regionie. Ameryka Łacińska (92%), Chiny (85%) i Stany Zjednoczone (81%) mają najwyższy odsetek konsumentów, którzy są bardziej zaniepokojeni dostępem do czystej i bezpiecznej wody niż innymi kwestiami związanymi z klimatem, takimi jak jego zanieczyszczenie lub zmiany.
  • Konsumenci obarczają rządy i biznesy największą odpowiedzialnością za oszczędzanie wody. Konsumenci uważają jednak, że nie dbają oni wystarczająco o swój wpływ na wodę i zmiany klimatyczne. Było to najbardziej widoczne w Stanach Zjednoczonych, Europie, Ameryce Łacińskiej i regionie Azji i Pacyfiku, gdzie od 42% do 46% ankietowanych wierzyło, że ich przywódcom zależy.
  • Konsumenci uważają, że branża nie ma jasnego planu rozwiązania problemu niedoboru wody, pomimo postrzeganej jej odpowiedzialności i znaczenia. Obawy te są najbardziej widoczne w Chinach (82%), Ameryce Łacińskiej (78%) i regionie IMEA (Indii, Bliskiego Wschodu i Afryki) (78%), ale także w Europie (66%), Stanach Zjednoczonych (65%) i regionie Azji i Pacyfiku (60%).

„Kryzys wodny wpływa na społeczności niezależnie od lokalizacji i jest często pomijany w globalnej reakcji na zmiany klimatyczne. Kontynuując naszą pracę nad zmianą sposobu, w jaki świat myśli o wodzie, wyniki badania Ecolab Watermark powinny zmobilizować liderów do przyjęcia większej roli w ochronie tego cennego i ograniczonego zasobu”, powiedział Christophe Beck, członek rady i dyrektor generalny Ecolab. „Czas, aby sprostać temu wyzwaniu ucieka, a konsumenci na całym świecie twierdzą, że biznesy muszą działać teraz. Dobrą wiadomością dla branży jest to, że wywiązanie się z tej odpowiedzialności może przynieść pozytywne rezultaty w zakresie zrównoważonego rozwoju i biznesu”.

W odpowiedzi na postrzegany brak odpowiedzialności, konsumenci sami podejmują przyjazne dla środowiska zachowania związane z zakupami. Według badania, konsumenci są skłonni zaprzestać kupowania produktów, które wymagają znacznej ilości wody do produkcji, a także są skłonni płacić więcej za towary, które są wytwarzane przy użyciu zrównoważonych praktyk biznesowych, szczególnie w regionie IMEA (88%), Chinach (85%) i Ameryce Łacińskiej (81%).

Pomimo znanych wyzwań, konsumenci zachowują optymizm i uważają, że kryzys wodny może zostać złagodzony dzięki odpowiednim i natychmiastowym działaniom. Według badania, średnio trzech na czterech konsumentów na całym świecie wierzy, że niedobór wody można skutecznie rozwiązać, przy czym to optymistyczne podejście jest najbardziej widoczne w Ameryce Łacińskiej (84%), regionie IMEA (83%) i Chinach (78%).

„Jeśli przemysł nie będzie wspierać oraz rozwijać rozwiązań w zakresie klimatu i wody, które chronią nasze społeczności, będziemy nadal podsycać nastroje konsumentów, że nie robimy wystarczająco dużo” – powiedział Emilio Tenuta, starszy wiceprezes i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Ecolab. „Skupiające się wyłącznie na wodzie i postrzeganiu przez konsumentów trwającego kryzysu ​​​​​​​badanie Ecolab Watermark zapewnia unikalny wgląd w to, gdzie i w jaki sposób wszyscy zainteresowani (czy to rząd, firmy, organizacje pozarządowe, czy nawet osoby fizyczne) mogą współpracować, aby skutecznie sprostać krytycznym wyzwaniom w skali globalnej”.

Oprócz wyników globalnych i regionalnych badanie Ecolab Watermark zawiera dane odpowiednie dla 15 poszczególnych krajów. Dane dotyczące Stanów Zjednoczonych wykazały, że 81% konsumentów jest zaniepokojonych dostępem do czystej i bezpiecznej wody oraz, że uważają oni, że firmy i rządy mają najwyższy poziom odpowiedzialności w kwestii finansowania ochrony wody. Ponadto 65% konsumentów w USA zgadza się, że firmom i producentom brakuje jasnych wytycznych i planów walki z niedoborem wody. Wreszcie, mimo że mniej niż połowa amerykańskich konsumentów uważa, że liderzy biznesowi i rządowi dbają o zmiany klimatyczne lub oszczędzanie wody, 70% pozostaje optymistami, że problem niedoboru wody można skutecznie rozwiązać.

Badanie Ecolab Watermark zostało przeprowadzone we współpracy z Morning Consult w 2023 r. na grupie osób dorosłych z ogólnej populacji. Ecolab będzie co roku aktualizować i publikować nowe edycje badania Ecolab Watermark. Szczegółowe wyniki (w tym interaktywny pulpit nawigacyjny) można znaleźć na stronie watermark.ecolab.com.


O Ecolab

Zaufany partner milionów klientów, Ecolab (NYSE:ECL) to globalny lider zrównoważonych rozwiązań związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług chroniących ludzkie zdrowie i kluczowe zasoby naturalne niezbędne do życia. Bazując na wieku poświęconym innowacjom, Ecolab osiąga roczne przychody na poziomie 14 miliarda dolarów, zatrudnia ponad 47 000 pracowników oraz działa w ponad 170 krajach na całym świecie. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na badaniach naukowych, wiedzę opartą na danych oraz światowej klasy usługi w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności, utrzymania czystych i bezpiecznych środowisk, optymalizacji zużycia wody i energii. Innowacyjne rozwiązania Ecolab poprawiają wydajność operacyjną i zrównoważony rozwój dla klientów na rynkach żywności, opieki zdrowotnej, nauk przyrodniczych, hotelarstwa i przemysłu. www.ecolab.com

Obseruj nas na LinkedIn @Ecolab, Twitterze @Ecolab, Instagramie @Ecolab_Inc oraz Facebooku @Ecolab.

 


O badaniu Ecolab Watermark™

Rozpoczęte w 2023 r. badanie Ecolab Watermark jest corocznym badaniem prowadzonym przez Ecolab. Globalne badanie informuje o stanie zarządzania zasobami wodnymi, mierząc jej znaczenie, wykorzystanie, związek z klimatem oraz odpowiedzialność wśród kluczowych populacji konsumentów. Badanie to zostało przeprowadzone między 15 lutego a 3 marca w 2023 r. na grupie osób dorosłych z ogólnej populacji. Wywiady zostały przeprowadzone online. Wyniki pełnego badania mają margines błędu wynoszący około 2-3 punktów procentowych. Niektóre obszary geograficzne mogą być wyliczane na podstawie mniejszej liczby zmiennych w zależności od dostępności lokalnych danych spisu powszechnego.

Torry Whitney
651-250-4724
MediaRelations@Ecolab.com

Źródło: Ecolab Inc.

 

Powiązane informacje