Firma Ecolab została wybrana jedną z najbardziej etycznych firm na świecie za zaangażowanie w robienie tego, co właściwe.

17 marca 2023 r.
Ecolab associates at a Healthcare facility

Pracownik Ecolab i klient dokonujący przeglądu technologii przemysłowej w placówce ochrony zdrowia.

Firma Ecolab, globalny lider w zakresie rozwiązań związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług chroniących ludzkie zdrowie i kluczowe zasoby naturalne niezbędne do życia została doceniona za swoje zaangażowanie w etyczne zachowania oraz praktyki biznesowe. Po raz 17 z rzędu firma została uznana za jedną z Najbardziej etycznych firm na świecie przez Ethisphere Institute, globalnego lidera w definiowaniu i rozwijaniu standardów etycznych praktyk biznesowych. Bycie jedną z zaledwie sześciu firm wyróżnionych przez Instytut Ethisphere każdego roku od 2007 r. jest świadectwem niezachwianego oddania firmy Ecolab w robienie tego, co właściwe nawet pod presją.

„Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tej nagrody, która potwierdza nasze głębokie zaangażowanie w etyczne zachowania”, powiedział prezes i dyrektor Generalny Ecolab, Christophe Beck. „Nasze wartości są podstawą wszystkiego, co robimy i jesteśmy dumni, że zostaliśmy uznani za nasze wysiłki na rzecz budowania zaufania i wiarygodności z naszymi współpracownikami, klientami oraz innymi zainteresowanymi”.

Firma Ecolab od zawsze opierała się na swoich wartościach, w których zawiera się robienie tego, co słuszne w uczciwy i sprawiedliwy sposób. Zespół ds. zgodności z przepisami i etyki odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu tych wartości, zapewniając pracownikom porady i wsparcie oraz pomagając im w przestrzeganiu przepisów prawa, regulacji i regulaminów firmy.

„Jako firma oparta na wartościach, mająca miliony klientów na całym świecie, to co robimy i jak to robimy ma znaczenie” – powiedział Beck. „Nasz Kodeks postępowania oraz regulaminy i stanowiska pomagają nam kierować naszą pracą, zapewniając zgodność naszych działań z wartościami Ecolab. Jesteśmy zobowiązani do robienia tego, co właściwe, nawet jeśli jest to trudne lub niepopularne, ponieważ wiemy, że etyczne zachowanie jest kluczowe dla naszego długoterminowego wzrostu i sukcesu”.

Zaangażowanie Ecolab w etyczne zachowania nie pozostało niezauważone. Firma otrzymała liczne nagrody i uznanie za swoje wysiłki, w tym została uznana za jedną z Najbardziej podziwianych firm na świecie po raz dziewiąty z rzędu i zajęła 21 miejsce spośród 961 firm jako Najbardziej sprawiedliwa firma Ameryki. Nagroda Najbardziej etycznej firmy na świecie jest najnowszym wyrazem uznania dla ciągłych wysiłków firmy w zakresie promowania uczciwości, przejrzystości oraz odpowiedzialności we wszystkich jej działaniach.

„Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wyróżnieni za nasze zaangażowanie w etyczne zachowania. To uznanie jest świadectwem ciężkiej pracy oraz poświęcenia naszych pracowników na całym świecie, którzy każdego dnia uosabiają nasze wartości”.

Christophe Beck

Prezes i Dyrektor naczelny Ecolab

Powiązane informacje