Jak Ecolab współpracuje z organizacjami, aby wypełniać swój cel i pomoc społecznościom w potrzebie

Wiceprezes Ecolab Global Community Impact i prezes Fundacji Ecolab, Kris Taylor, spotyka się z dyrektorem naczelnym World Emergency Relief, Kristy Scott, aby porozmawiać o wpływie działań zbiorowych na pomoc najbardziej potrzebującym.

22 lutego 2023 r.
Ecolab associates volunteering

Pracownicy Ecolab oddający się wolontariatowi.

Celem Ecolab jest ochrona ludzi i zasobów niezbędnych do życia. Jednym ze sposobów na wypełnianie naszego celu jest służenie jako liderzy naszych społeczności, pomoc naszym sąsiadom w zakresie bezpieczeństwa żywności, optymalizacji zużycia wody oraz ochrony zdrowia ludzi, planety oraz biznesu.

W 2022 roku zapewniliśmy pomoc w wysokości 83 miliona dolarów* poprzez darowizny korporacyjne, dotacje fundacji Ecolab, darowizny rzeczowe oraz wolontariat pracowników – to ponad dwukrotność naszego wkładu z 2021 roku.

 

Warto zauważyć, że nasze wysiłki na rzecz społeczności na całym świecie są często wspierane poprzez partnerstwo z organizacjami, które pracują na rzecz wspólnych celów i są zgodne z wartościami naszej firmy.

 

Jednym z naszych partnerów jest organizacja non-profit, World Emergency Relief (WER). Ta współpraca pomogła Ecolab w dystrybucji na całym świecie produktów do czyszczenia, odkażania i zdrowia publicznego o wartości ponad 72 milionów dolarów, aby pomóc społecznościom w potrzebie w ubiegłym roku.Aby omówić wpływ tej współpracy Kris Taylor, wiceprezes Ecolab Global Community Impact oraz prezes fundacji Ecolabpołączyła się z dyrektorem generalnycm WER, Kristy Scott.

 

Ich rozmowa została skrócona i zredagowana dla jasności.

 

Kris Taylor: Nasza firma podkreśla nasze wartości we wszystkim, co robimy, w tym w robieniu tego, co właściwe, aby budować bardziej zrównoważoną przyszłość, w której wszyscy mogą się rozwijać. Przez lata, które spędziłam pracując z Waszą organizacją, znalazłam wspólny cel oraz wspólny sposób działania. Opowiedz mi o WER, kim są i jaki jest ich cel.

Kristy Scott: Celem WER jest zaspokojenie najważniejszych potrzeb dzieci, takich jak dostęp do czystej wody, żywności, opieki zdrowotnej i edukacji. Wiemy, jak te kluczowe zasoby mogą pomóc ludziom wyjść z ubóstwa i poprawić ich jakość życia. 

 

Pracujemy z liderami społeczności, aby zapewnić niezbędne zasoby do reagowania na katastrofy oraz długoterminowej pomocy, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. Nasze wysiłki koncentrują się na wprowadzaniu długotrwałych zmian w życiu potrzebujących.

 

Kris: Ponieważ nadal doświadczamy światowych kryzysów, w tym skutków pandemii COVID-19, eskalujących skutków zmian klimatycznych oraz konfliktów zbrojnych, jak organizacje takie jak Ecolab wywierają wpływ na WER? 

Kristy: Wpływ firmy Ecolab na nasze programy w ciągu ostatnich 25 lat pokazuje, jak współpraca partnerstwa korporacyjnego i non-profit wpływa na pozytywne wyniki dla wszystkich. Unikalne atuty każdej ze ston pomagają przyczynić się do większego dobra dla potrzebujących.

 

Praca jako członek globalnej społeczności przynosi również korzyści w postaci skoordynowanych informacji o tym, gdzie podarowany ładunek jest łatwo dostępny w jednej części świata, a dzięki naszym połączonym sieciom może zaspokoić potrzeby w krajach lub okolicznościach, w których dane zasoby nie są łatwo dostępne.

 

Kris: Jak wspomniałaś, WER i Ecolab od wielu lat współpracują, aby wspierać najbardziej potrzebujących. Czy możesz opisać ostatnią prośbę o pomoc, na którą duży wpływ miała współpraca WER i Ecolab?
 

Kristy: Przykładem niedawnej współpracy WER i Ecolab jest nasza wspólna odpowiedź na kryzys uchodźczy na Ukrainie. W ciągu kilku dni od inwazji, WER skontaktował się z naszym wieloletnim partnerem w sąsiedniej Mołdawii, aby stworzyć system dystrybucji, który zapewni dostawy pomocy dla uchodźców uciekających przed przemocą. Jednocześnie skontaktowałam się z Ecolab, aby sprawdzić, czy w ramach naszej wstępnej reakcji na sytuację kryzysową dostępne jest zaopatrzenie w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych na wypadek, gdyby konieczne były dalsze działania.

 

Odpowiedź Ecolab była natychmiastowa i bez wahania. Razem przekazaliśmy do tej pory artykuły zdrowotne i higieniczne o wartości ponad 17 milionów dolarów – to podstawowy element zachowania zdrowia publicznego oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób.

 

Nasza trwająca od kilkudziesięciu lat relacja oparta na zaufaniu oraz wspólnym celu niesienia pomocy w czasach kryzysu była przez lata błogosławieństwem dla milionów ludzi i w tej sytuacji było tak samo.

 

Kris: W 2022 roku nasi pracownicy przekazali ponad 2,6 milionów dolarów poprzez program Ecolab Community Giving. Zaangażowanie pracowników na całym świecie poprzez udzielanie się i wolontariat oraz współpracę z fundacją Ecolab wyniosły łącznie 3,8 milionów dolarów, wspierając 2 338 globalnych organizacji pozarządowych. Czy możesz opisać zalety pracy z firmą z programem wyrównywania szans w społeczności?  


Kristy: Praca z firmą taką jak Ecolab, która nie tylko oferuje korporacyjny program wyrównania, ale również aktywnie go promuje, aby wspierać ważne sprawy oraz wzmacniać poczucie wspólnoty i celu wśród pracowników, jest niezwykle potężna. Podstawową korzyścią dla WER jest zwiększenie funduszy na nasze programy, natomiast dodatkową korzyścią jest zwiększenie widoczności oraz świadomości publicznej na temat naszych działań, co pomaga nam osiągnąć nasze cele i wywierać większy wpływ.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji o inicjatywach Ecolab dotyczących społeczności i fundacji Ecolab, odwiedź Zaangażowanie społeczne – naszą stronę.

 

*Obliczone na podstawie średnich wartości określonych przez organizację Independent Sector

 


Powiązane informacje