Ecolab ogłasza tymczasową globalną dopłatę w wysokości 8–12%

15 marca 2022 r.

Saint Paul, Minnesota — 15 marca 2022 r. — Firma Ecolab Inc. ogłosiła tymczasową dopłatę z tytułu energii w wysokości 8–12% do wszystkich swoich produktów na całym świecie, obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r. Dopłata ta ma na celu złagodzenie drastycznego wzrostu kosztów energii.

Christophe Beck, President (prezes) i CEO (dyrektor operacyjny) Ecolab, skomentował to następująco: „Przedłużające się globalne tendencje wyższych kosztów surowców i logistyki, napędzane przez inflacyjne środowisko, którego świat doświadczył w ciągu ostatniego roku, spotkało się ostatnio z bezprecedensowym wzrostem wynikającym z konfliktu Rosja-Ukraina.

„Jako długoterminowy partner biznesowy naszych klientów, podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie odporności łańcucha dostaw i ograniczenie zmienności poprzez przyspieszenie analizy wartości, optymalizację dostawców, zwiększenie strategicznych zapasów i rozszerzenie naszej kompleksowej współpracy z łańcuchem dostaw, aby pomóc w złagodzeniu ekstremalnych niedoborów surowców i logistyki. Podjęliśmy również szereg działań w zakresie produktywności, aby poprawić wydajność oraz obniżyć koszty, których celem jest zrównoważenie inflacji i wynikających z niej zmiany cen.

„Musimy jednak wprowadzić teraz tymczasową dopłatę z tytułu energii, aby złagodzić dramatyczny wzrost kosztów ropy i gazu oraz jego wpływ na zawyżenie kosztów surowców i logistyki, co pozwoli nam nadal zapewniać niezawodne dostawy produktów, a także kontynuować inwestycje w innowacyjne produkty, technologię cyfrową oraz usługi, które są podstawą naszej zróżnicowanej oferty globalnej. Będziemy co miesiąc obserwować tę sytuację — gdy obecny wzrost cen energii ustabilizuje się, spodziewamy się zmniejszyć lub zlikwidować tę dopłatę.

„Jesteśmy przekonani, że to działanie zapewni nam możliwość dalszego dostarczania produktów i usług, na których polegają nasi klienci, jak również dostarczania wiodących technologii, rozwiązań oraz usług, które pomogą naszym klientom zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych i ich wpływ na środowisko przy jednoczesnej poprawie całkowitych kosztów działalności”.

O Ecolab
Firma Ecolab (ECL), jako zaufany partner niemal trzech milionów klientów, jest światowym liderem w zakresie rozwiązań i usług związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług w zakresie ochrony ludzkiego zdrowia, planety oraz przedsiębiorstw. Osiągająca roczne przychody w wysokości 13 mld USD i zatrudniająca ponad 47 000 pracowników firma Ecolab dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na badaniach naukowych, wiedzę opartą na danych oraz światowej klasy usługi w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności, utrzymania czystych i bezpiecznych środowisk, optymalizacji zużycia wody i energii oraz poprawy wydajności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju u klientów działających w branży spożywczej, rynku opieki zdrowotnej, hotelarstwie i przemyśle w ponad 170 krajach na całym świecie. www.ecolab.com.

Stwierdzenia ostrzegawcze w odniesieniu do informacji prognozujących
Niniejsza informacja zawiera pewne oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń oraz naszych zamiarów, przekonań, oczekiwań i przewidywań, które są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości, zgodnie z definicją tego terminu w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa lub zwroty, takie jak „prawdopodobnie wyniknie”, „oczekuje się, że”, „będzie kontynuowany”, „przewiduje się”, „wierzymy”, „spodziewamy się”, „szacujemy”, „planujemy”, „może”, „będzie”, „zamierzamy”, „cel”, „prognoza” (w tym przeczenia lub ich odmiany) lub podobna terminologia używana w związku z omawianiem przyszłych planów, działań lub wydarzeń, zasadniczo identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Te wybiegające w przyszłość stwierdzenia obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące okresu obowiązywania, zmniejszenia i zniesienia dopłaty z tytuły energii oraz ciągłości dostaw produktów i usług. Stwierdzenia te oparte są na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa spółki. Istnieje szereg czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą się istotnie różnić od prognozowanych stwierdzeń zawartych w niniejszej informacji, w tym czas trwania i dotkliwość geopolitycznych wydarzeń będących siłą napędową obecnej sytuacji inflacyjnej oraz innych zjawisk powodujących wzrost kosztów lub wpływających na dostępność produktów i usług.

Dodatkowe czynniki ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na wyniki operacyjne i wyniki działalności, zostały przedstawione w punkcie 1A naszego najnowszego Formularza 10-K oraz w innych publicznych dokumentach złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC” — Securities and Exchange Commission) i obejmują skutki i czas trwania pandemii COVID-19; trudności w pozyskaniu surowców lub wahania kosztów surowców; ekspozycję na globalne ryzyko gospodarcze, polityczne i prawne związane z naszą działalnością międzynarodową, w tym wpływ sankcji i innych działań podjętych przez USA lub inne kraje oraz środków odwetowych podjętych przez Rosję w związku z konfliktem w Ukrainie; nasza zdolność do skutecznego konkurowania w zakresie wartości, innowacyjności oraz obsługi klienta; presja na działalność operacyjną wynikająca z konsolidacji klientów lub sprzedawców; ograniczenia elastyczności cen wynikające z zobowiązań umownych oraz nasza zdolność do wywiązywania się z zobowiązań umownych; powtarzające się lub przedłużające się przerwy w działalności rządowej lub biznesowej lub podobne zdarzenia; działania wojenne lub terrorystyczne; klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka; oraz inne niepewności lub ryzyka, o których od czasu do czasu informujemy w naszych raportach dla SEC. W świetle tych niepewności, założeń i czynników zdarzenia dotyczące przyszłości omówione w niniejszym komunikacie mogą nie nastąpić. Ostrzegamy, że nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie w dniu ich złożenia. Firma Ecolab nie podejmuje się i wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku uzyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy zmian oczekiwań, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

(ECL-C)

Kontakt:
Michael J. Monahan
(651) 250-2809

Andrew C. Hedberg
(651) 250-2185

Cairn Clark
(651) 250-2291

Powiązane informacje