Zobowiązanie do zmian: Inwestowanie w przyszłe kobiety-liderki

Prezes i Dyrektor Naczelny Ecolab, Christophe Beck, zostaje sygnatariuszem programu Catalyst CEO Champion for Change

07 marca 2022 r.
Ecolab woman associate.

Złamać uprzedzenia. To temat przewodni Międzynarodowego Dnia Kobiet, światowego dnia, w którym świętuje się osiągnięcia kobiet i wzywa do równości płci. Co to znaczy złamać uprzedzenia? Dla Ecolab oznacza to przekształcanie wyzwania w okazję do uczynienia firmy jednym z najlepszych miejsc dla kobiet do pracy, rozwijania się i rozkwitania.

W grudniu 2021 r. Prezydent i Dyrektor Naczelny Ecolab Christophe Beck został sygnatariuszem Catalyst CEO Champion For Change, kontynuując w ten sposób zobowiązanie podpisane ostatnio przez byłego już CEO Ecolab Douga Bakera w 2020 r. Razem z ponad 70 innymi globalnymi firmami i Catalyst, wiodącą globalną organizacją non-profit pomagającą tworzyć miejsca pracy dla kobiet, firma Ecolab podjęła intensywne zobowiązania organizacyjne – a Beck zobowiązał się osobiście – do wspierania różnorodności, integracji i równości płci w pracy.

„Budowanie środowiska sprzyjającemu włączeniu społecznemu z silną postawą zjednoczenia z kobietami w naszym miejscu pracy nie jest dla nas czymś miłym – to zasada biznesowa” - powiedział Beck. „Kobiety odgrywają kluczową rolę w kultywowaniu prawdziwie zróżnicowanej i integracyjnej kultury, a bez ich głosu, perspektyw i przywództwa nie odniesiemy sukcesu”.

Na początku ubiegłego roku Beck i kierownicy całej firmy Ecolab zorganizowali wydarzenie na żywo poświęcone doświadczeniom kobiet w miejscu pracy, dzieląc się swoimi osobistymi historiami zawodowymi i omawiając działania, które można podjąć w celu stworzenia bardziej sprawiedliwych miejsc pracy.

Podczas tego wydarzenia Beck podzielił się swoją wizją organizacji w zakresie osiągnięcia Celów Oddziaływania na rok 2030. Obejmuje to zwiększenie różnorodności płci na wszystkich szczeblach organizacji. Po raz pierwszy w historii Ecolab firma wyznaczyła cele dla każdego zespołu w zakresie różnorodności, równości i integracji. Cele te zostały wyznaczone poprzez zrozumienie aktualnego stanu organizacji, określenie, jakie rozwiązania działają, a jakie nie, oraz wskazanie przeszkód, które uniemożliwiają organizacji osiągnięcie celu.

Od momentu wdrożenia tej nowej strategii biznesowej, Ecolab w ciągu jednego roku odnotował większy postęp w osiąganiu swoich celów niż przez poprzednie trzy lata. Obejmuje to cel firmy, jakim jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych do 35%, a firma zamierza kontynuować ten postęp, wykorzystując Catalyst jako partnera w kwestii odpowiedzialności.

„Wyrażamy uszanowanie dla Christophe'a Becka oraz pozostałych dyrektorów naczelnych Catalyst Champion i ich organizacji za nieustanne zaangażowanie w inicjatywy z zakresu różnorodności, równości i integracji społecznej (DEI) w obliczu wyzwań związanych z pandemią” – powiedziała Lorraine Hariton, Prezes i Dyrektor Naczelny Catalyst. „Jeśli chcemy osiągnąć znaczące postępy w budowaniu sprawiedliwych i sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc pracy dla kobiet, musimy kontynuować rozwój procesów przywództwa dla kobiet, w szczególności dla kobiet o innym kolorze skóry niż biały.”

 

Powiązane informacje