Dezynfekcja i dekontaminacja separatorów

PREZENTER: Chris Berridge, Global Technical Consultant, Ecolab

Webinar na żywo

Niniejszy webinar skupia się na dekontaminacji separatorów przy pomocy pary nadtlenku wodoru.

Ecolab Customer Training Icon

Szczegóły wydarzenia

Aseptyczne separatory produkcyjne wymagają częstej dezynfekcji i dekontaminacji. Niniejszy webinar skupia się na dekontaminacji separatorów przy pomocy pary nadtlenku wodoru. W trakcie webinaru zostaną poruszone tematy związane z przepisami dotyczącymi dekontaminacji separatorów, korzyściami płynącymi z technologii oraz sposobami bezpiecznego przeprowadzenia procesu dekontaminacji separatorów, jak również kluczowe kwestie związane z procesem dekontaminacji przy użyciu pary nadtlenku wodoru.

Dodatkowe nadchodzące wydarzenia w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

Nie znaleziono dodatkowych nadchodzących wydarzeń