Wybór środków czyszczących i dezynfekcyjnych

PREZENTER: Helen Gates, Globalny konsultant techniczny, Ecolab

Webinar na żywo

Prezentacja ta pozwala zaznajomić się z niektórymi najważniejszymi czynnikami, które należy rozważyć podczas wyboru środka do dezynfekcji sterylnych pomieszczeń.

Ecolab Customer Training Icon

Szczegóły wydarzenia

Aby osiągnąć kontrolę zanieczyszczeń w sterylnych pomieszczeniach, niezwykle ważne jest zastosowanie określonych technik czyszczenia podczas aplikacji detergentów i środków do dezynfekcji. Prezentacja ta pozwala zaznajomić się z podstawami procesu mycia oraz dezynfekcji i podsumowuje główne typy dostępnych środków do dezynfekcji, omawiając ich zalety i wady.