Rozważania na temat testowania skuteczności środków dezynfekcyjnych wymagających działań mechanicznych

PREZENTER: Helen Gates, Globalny konsultant techniczny, Ecolab Life Sciences

Webinar na żywo

Niniejsza prezentacja skupi się na wymaganiach testów skuteczności do walidacji dezynfekcji powierzchni wymagającej działań mechanicznych i pomocy w określeniu parametrów badań odpowiednich do zastosowań użytkowników końcowych.

Ecolab Customer Training Icon

Szczegóły wydarzenia

Skuteczność środków dezynfekcyjnych jest określana poprzez testy wydajności, które dowodzą, że środek dezynfekcyjny jest w stanie ograniczyć do akceptowalnego poziomu obciążenie mikrobiologiczne w zawiesinach (stan planktoniczny) lub na powierzchniach sterylnych pomieszczeń. Spośród różnych badań skuteczności wykonanych przez użytkowników końcowych w celu walidacji środków dezynfekcyjnych badania dotyczące powierzchni stanowią największe wyzwanie, a jednocześnie są najbardziej reprezentatywne dla aktualnych warunków panujących w sterylnych pomieszczeniach. Niniejsza prezentacja skupi się na wymaganiach testów skuteczności do walidacji dezynfekcji powierzchni wymagającej działań mechanicznych i pomocy w określeniu parametrów badań odpowiednich do zastosowań użytkowników końcowych. Zostaną omówione czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem testów, a także krytyczne opinie na temat obecnie dostępnych, ujednoliconych metod, które wymagają dalszych usprawnień, by mogły odzwierciedlać określony sposób wykorzystywania środka dezynfekcyjnego.  

_

Dodatkowe nadchodzące wydarzenia

Nie znaleziono dodatkowych nadchodzących wydarzeń