Badania skuteczności środków dezynfekcyjnych: metodologia i podejście do walidacji

PREZENTER: Helen Gates, Globalny konsultant techniczny, Ecolab Life Sciences

Webinar na żywo

W niniejszej prezentacji zostaną omówione dostępne normy EN do badań skuteczności środków dezynfekcyjnych, zapewniając wgląd w konkretne fazy testów wykonywanych podczas rejestracji. W prezentacji znajdą się również wskazówki dotyczące sposobu, w jaki standardy te mogą być wykorzystane do walidacji przez użytkownika końcowego.

Ecolab Customer Training Icon

Szczegóły wydarzenia

Środki dezynfekcyjne do kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego środowiska są powszechnie stosowane, a ich użycie regulują organy kontrolne zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. BPA i EPA wyraźnie wymagają dostarczenia danych dowodzących skuteczności środków dezynfekcyjnych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, sporobójczym lub wirusobójczym w celu rejestracji takich środków przez ich producenta. W Europie normy europejskie (EN) podają wartości referencyjne dla wymaganych metod testowych wykorzystywanych przez producentów środków dezynfekcyjnych celem potwierdzenia danych dotyczących działania mikrobójczego. W niniejszej prezentacji zostaną omówione dostępne normy EN do badań skuteczności środków dezynfekcyjnych, zapewniając wgląd w konkretne fazy testów wykonywanych podczas rejestracji. W prezentacji znajdą się również wskazówki dotyczące sposobu, w jaki standardy te mogą być wykorzystane do walidacji przez użytkownika końcowego. Niniejsza prezentacja omówi czynniki warte rozważenia podczas ustalania parametrów i warunków, które mogą zostać zmodyfikowane w normach w celu uzyskania walidacji.

_

Dodatkowe nadchodzące wydarzenia

Nie znaleziono dodatkowych nadchodzących wydarzeń