Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zasoby dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Ecolab prezentuje wymierne efekty wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju, które dostarczamy klientom poprzez naszej wysokiej jakości usługi, rozwiązania i specjalistyczną wiedzę. Zawiera także szczegółowe dane porównujące działania Ecolab do naszych wewnętrznych wytycznych operacyjnych.

Ecolab associate wearing a helmet and glasses and text 2021 Corporate Responsibility Report, Promises Delivered for Customers, People and Planet
Raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej na rok 2021

Niniejszy raport kompleksowo dokumentuje osiągnięcia Ecolab w zakresie ochrony środowiska, działań społecznych i zarządzania zgodnie z wytycznymi Inicjatywy Globalnego Raportowania (Global Reporting Initiative, GRI).

Ecolab Sustainability Overview 2021
Zestawienie zrównoważonego rozwoju 2021

Niniejsze zestawienie przedstawia podejście do zarządzania i postęp związany z kluczowymi kwestiami w zakresie środowiska, działań społecznych, różnorodności, równości i integracji.

Archiwum Raportów zrównoważonego rozwoju Ecolab