Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zasoby dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Ecolab prezentuje wymierne efekty wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju, które dostarczamy klientom poprzez naszej wysokiej jakości usługi, rozwiązania i specjalistyczną wiedzę. Zawiera także szczegółowe dane porównujące działania Ecolab do naszych wewnętrznych wytycznych operacyjnych.

Cover images, reporting resources, ESG Overview, Corporate Responsibility Report, GRI
Raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej na rok 2020

Niniejszy raport kompleksowo dokumentuje osiągnięcia Ecolab w zakresie ochrony środowiska, działań społecznych i zarządzania zgodnie z wytycznymi Inicjatywy Globalnego Raportowania (Global Reporting Initiative, GRI).

Zestawienie zrównoważonego rozwoju 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najważniejszymi zeszłorocznymi dokonaniami w kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym z historiami sukcesu naszych klientów, wskaźnikami odzwierciedlającymi nasz wpływ na wodę, żywność, zdrowie i klimat, a także z naszymi najnowszymi wyróżnieniami. 

Ecolab 2020 ESG Overview
Przegląd ESG 2020

Niniejszy przegląd przedstawia podejście do zarządzania i postęp związany z kluczowymi kwestiami w zakresie środowiska, działań społecznych i zarządzania (ESG).